Publicerad

Försenad sophämtning 8/1 i Leksand p.g.a. snö och halka

Snön och det sedan tidigare hala väglaget gör att sopbilarna inte kan köra på alla vägar i dag. Om dina sopor inte hämtas under dagen så kommer vi så snart vägarna är snöröjda och halkbekämpade. Låt därför sopkärlen stå kvar ute vid vägen tills sopbilen hämtat dina sopor.

OBS! Tänk på följande:

  • Ta bort snö från kärlen.
  • Skotta och sanda runt kärlen vid behov.
  • Om plogbilen gjort snövallar framför ditt kärl måste du skotta fram det. Kärlen ska stå plant och upprätt i nivå med vägen.
  • Lossa eventuellt fastfrusna påsar

Uppdatering 10/1

Aktuella vägar där sopbilen inte kunde köra tisdagen 8/1 var:

Tibble - Enbacken, Getskump, Lissvedsbacken, Lindsvedsvägen, Solgårdsbacken och Sturlindsbacken.

Ullvi - Risholsgattu