Publicerad

Försenad sophämtning Tällberg 13/3

På grund av snö och halka kunde sopbilen inte köra på alla vägar i Tällberg den 13/3. Det gäller bl.a. vissa fastigheter på Ovabacksgattu, Lissgattu och Holgattu samt någon väg i Plintsberg och Hjortnäs.

Om dina kärl inte blev tömda - låt de stå kvar vid hämtningsstället så kommer vi och tömmer de så snart vi kan.

Tänk på att placera kärlen så att de inte står i vägen för snöröjningsfordon. Vi kan inte tömma sopkärl som körs omkull eller plogas in av plogbilen. Sanda gärna på vägen runt ditt kärl om det behövs.