Publicerad

Försening - renovering av avloppsledningar Siljansnäs

På grund av kylan avbryts arbetet med att renovera avloppsledningar i Siljansnäs, området från Siljansnäs skola söderut mot Lundgattu (längs Kobäcken).

Vi räknar med att återuppta arbetet på onsdag vecka 10. Skulle arbetet inte hinna färdigställas då sker det under vecka 11. En filmning för kvalitetskontroll kommer att göras när arbetet är färdigt.