Publicerad

Grumligt vatten pga underhållsarbete i Dala-Järna, Vansbro kommun

För närvarande är det grumligt dricksvatten i stora delar av Dala-Järna. Det pågår arbeten för att åtgärda problemet. Det grumliga vattnet kan kännas obehagligt att dricka men är ofarligt att dricka.

Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

Sms har skickats till berörda, har du inte fått sms-utskicket kan du enkelt anmäla dig till vår sms-tjänst här >

Uppdatering 20190321 kl. 10:15
Tankvagn för att hämta vatten ställs vid den gamla brandstationen i Dala-Järna. Ta med egna kärl!

Vi arbetar nu med att spola ledningarna så att vattnet åter blir klart igen. Vi uppdaterar så snart vi vet mer om när problemet ska vara åtgärdat.

Uppdatering 20190322 kl. 15:00
Fredagens inspektioner har visat på att vattnet nu åter är klart. Under nästkommande vecka (v.13) kommer ytterligare underhållsarbete av två ventiler utföras. Ibland kan underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser missfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören - spola försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen. Även om det kan upplevas som obehagligt så är det ofarligt att dricka det missfärgade vattnet. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

Sms skickas till berörda, vet du någon som inte fått sms-utskicket kan hen enkelt anmäla sig till vår sms-tjänst på dalavattenavfall.se/sms

Vi önskar er en trevlig helg och tackar för gott samarbete under veckan som varit!


Uppdatering 20190325 kl. 11:30
Idag måndag 25 mars kommer ytterligare underhållsarbete av en ventil utföras i Kvarnåker. Detta innebär att vattnet stängs av mellan kl. 13:00-16:00 för boende i området. Sms skickas till berörda, vet du någon som inte fått sms-utskicket kan hen enkelt anmäla sig till vår sms-tjänst på dalavattenavfall.se/sms


Uppdatering 20190327 kl. 09:00
Idag onsdag 27 mars kommer ytterligare underhållsarbete av en ventil utföras i Kvarnåker. Detta innebär att vattnet stängs av mellan kl. 11:00-14:00 för boende i området. Sms skickas till berörda, vet du någon som inte fått sms-utskicket kan hen enkelt anmäla sig till vår sms-tjänst på dalavattenavfall.se/sms

Uppdatering 20190328 kl. 16:00
Underhållsarbetet är nu färdigställt och samtliga fastigheter har vatten.

Ibland kan underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser missfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören - spola försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen. Även om det kan upplevas som obehagligt så är det ofarligt att dricka det missfärgade vattnet. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.