Publicerad

Kokningsrekomendation i Nås, Vansbro kommun

Kokningsrekommendation i Nås, Vansbro kommun är hävd

Alla kunder som är anslutna till kommunalt vatten i Nås uppmanas att koka sitt dricksvatten. I samband med analysresultat från schemalagd vattenprovtagning har vi fått indikationer på att dricksvattnet kan innehålla förhöjda halter av mikroorganismer. Vi arbetar nu med att omsätta vattnet i systemet och ta förnyade vattenprover. Tills vidare uppmanar vi boende i Nås att koka sitt dricksvatten som en säkerhetsåtgärd.

Läs gärna mer om vad en kokningsrekommendation innebär:

Vi kommunicerar ytterligare information kring detta via radio, SMS och hemsida.

Anders Hellman
Affärsområdeschef VA

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms, där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.

Uppdatering 2020-09-09

Kokningsrekommendation är nu hävd.


Vi har genomspolat delar av dricksvattensystemet och tagit förnyade prover. Vi har nu dubbla prover som visar att halten av de aktuella mikroorganismerna i vattnet minskat eller försvunnit helt. Vår bedömning är också att vattnet innehållande mikroorganismer inte tagit sig ut i ledningsnätet och vidare till våra kunder.

Det var ett vattenprov i högreservoaren som efter analys på laboratorium visade sig innehålla halter av mikroorganismer överstigande livsmedelsverkets gränsvärde. Även om halterna var förhållandevis låga utfärdades en kokningsrekommendation som en säkerhetsåtgärd. Omgående påbörjades ett arbete för att omsätta vattnet i högreservoaren och därefter togs förnyade vattenprover. Dessa prover har alltså nu analyserats och analyserna visar att mikroorganismerna är borta. Eftersom samtliga vattenprover ute på ledningsnätet varit bra är vår bedömning att ingen av våra kunder haft dessa mikroorganismer i sitt dricksvatten. Vi hoppas ni haft förståelse och att ni ska få njuta av ett gott dricksvatten framöver.


Uppdatering 2020-09-07

Förhandsbeskedet på det prov som skickades till laboratoriet i fredags visar att vårt arbete med att omsätta vattnet ger effekt. För att kunna vara helt säkra på vattenkvaliteten krävs två på varandra följande prover som är godkända. Ett nytt test har idag skickats för analys och svar beräknas komma på onsdag. Kokningsrekommendationen kvarstår till dess att även provsvar två visar på godkänd vattenkvalitet.

Uppdatering 2020-09-04

Under dagen har vi tagit förnyade vattenprover som skickats till laboratorium för analys. Vi âterkommer så snart vi har mer information att delge er. Kokningsrekommendationen kvarstår minst till svar inkommit på det.