Publicerad

Planerat underhållsarbete på ledningsnätet i Söderås och Östergrav, Rättviks kommun

Under torsdagen den 29 november kommer ett underhållsarbete på ledningsnätet i Söderås och Östergrav i Rättviks kommun utföras. Arbetet påbörjas kl 08:00 och sker skyndsamt under dagen. Vattentrycket kan variera och stundtals kan man vara utan vatten.

När vattnet kommer tillbaka i kranen kan det vara missfärgat och vi rekommenderar att ni spolar i några minuter tills vattnet åter blivit klart. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.