Publicerad

Planerat underhållsarbete VA-ledningar Dala-Sågen i Vansbro

Under torsdagen den 8 november kommer ett underhållsarbete på ledningsnätet i Dala-Sågen i Vansbro utföras. Arbetet påbörjas kl 08:00 och sker skyndsamt under dagen. Områdets 30-tal abonnenter kan under perioder vara utan vatten. 

När vattnet kommer tillbaka i kranen kan det vara missfärgat och vi rekommenderar att ni spolar i några minuter tills vattnet åter blivit klart. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.