Publicerad

Planerat underhållsarbete VA-ledningar Gärdebyn, Rättviks kommun

Under onsdagen den 19 december kommer ett underhållsarbete på ledningsnätet i Gärdebyn i Rättvik utföras. Vattnet kommer vara avstängt mellan kl. 08:00-16:00. Områdets 17 fastigheter/abonnenter är sedan tidigare meddelade med informationslapp i brevlådan.

Beroende på hur arbetet fortlöper kan ytterligare fastigheter eventuellt bli drabbade. Om du blir berörd och inte fått informationslapp i brevlådan får du gärna meddela oss på 020-200 210.

Uppdatering 2018-12-19 kl. 10:20:
På grund av utvidgad avstängning vid underhållsabetet är fler fastigheter påverkade.

Arbetet beräknas vara klart och vattnet åter tillbaka kl. 12:00.

När vattnet kommer tillbaka i kranen kan det vara missfärgat och vi rekommenderar att ni spolar i några minuter tills vattnet åter blivit klart. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.