Publicerad

Planerat underhållsarbete VA-ledningar Rättviksparken, Rättviks kommun

Under onsdagen den 19 december kommer ett underhållsarbete på ledningsnätet i området kring Rättviksparken i Rättvik utföras. Vattnet kommer vara avstängt mellan kl. 08:00-16:00. Områdets 15 fastigheter/abonnenter är sedan tidigare meddelade med informationslapp i brevlådan.

När vattnet kommer tillbaka i kranen kan det vara missfärgat och vi rekommenderar att ni spolar i några minuter tills vattnet åter blivit klart. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.