Publicerad

Renovering av avloppsledningar i Heden, Nås

För att säkerställa en driftsäker bortledning av spill- och dagvatten kommer Aarsleff Rörteknik på uppdrag av Dala Vatten och Avfall att utföra renovering av avloppsledningar under v. 45, 46 och 47 i Heden, Nås.

Vi använder en miljövänlig och schaktfri metod för renoveringen. I korthet kan den beskrivas med att en mjuk hartsimpregnerad plaststrumpa förs in i den trasiga ledningen med hjälp av vattentryck eller tryckluft. När strumpan är på plats härdas den med värme och blir en ny hård, slitstark ledning inuti den gamla. Servisledningar till berörda fastigheter skärs därefter upp med hjälp av fjärrstyrda verktyg.

Hur påverkas du
Metoden medför i regel inte någon avstängning av systemet utan ni kan använda ert avlopp under tiden för renoveringen. De fastigheter som blir direkt berörda får enskild information i brevlådan från Aarsleff. Vi kommer arbeta ute i gatan och behöver inte tillträde till er lägenhet/villa. Under renoveringen kan en lukt av polyesterplast uppstå. Den kan komma in genom ventilationen men kan vädras ut efter att vi är klara på arbetsplatsen. Ni bör vänta med vädringen om ert fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringen.

Om ni har mekanisk ventilation med lufttillförsel i anslutning till vår arbetsplats rekommenderar vi att ni stänger av den under tiden renoveringen pågår för att minimera risken för lukt av polyesterplast. För att arbetena skall bli färdiga så fort som möjligt kommer vi att arbeta stora delar av dygnet.

Vi hoppas att ni har förståelse för situationen och att ni har överseende med de problem vårt arbete kan orsaka er.

Eventuella frågor besvaras gärna av personalen på arbetsplatsen eller av:
AARSLEFF Rörteknik, Björn Sjögren, 0709-413 435