Publicerad

Reparation av läckande brandpost påverkar Nordanbyn och Färmsnäs i Mockfjärd, Gagnef kommun

Under onsdagen den 28/10 kommer vi reparera en läckande brandpost i Nordanbyn. Vattnet kommer vara avstängt under reparation som planeras att genomföras mellan kl. 09.30 - 14.00. Ca 80 fastigheter i både Nordanbyn och Färmsnäs i Mockfjärd, Gagnefs kommun, blir påverkade av vattenavstängningen.

Avstängningen innebär att det under tiden blir trycklöst i ledningarna. Ett trycklöst system kan innebära en viss risk att bakterier tränger in i skarvarna. Därför uppmanar vi att som en extra försiktighetsåtgärd koka det vatten som ska drickas eller användas vid matlagning under ett dygn från det att vattnet åter är tillbaka. Ett alternativ är att använda vatten som är tappat innan vattenavstängningen.

Uppdatering 2020-10-28 kl. 10.50

På grund av brister i ledningsdokumentationen har ytterligare områden blivit påverkade av detta reparationsarbete. Arbetet idag medför att vi nu får förnyad kunskap om ledningsnätet i Mockfjärd och därmed kan uppdatera dokumentationen i kartorna. Vi beklagar att detta påverkar er kunder och tackar för ert samarbete och tålamod!

En tankvagn är utplacerad vid Mockfjärdsskolan. Ta med egna kärl!


Generella tips kring kokningsrekommendationer:

Ibland kan underhållsarbeten göra så att vattnet blir missfärgat. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen. 

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms, där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.