Publicerad

Spolning av det kommunala avloppet i Nås vecka 35-36

Spolning av kommunala avloppsledningar sker i Nås under vecka 35 och 36.

Vi spolar och filmar avloppsnätet  som en förberedelse för framtida s k ”relining”. Arbetet
utförs under dagtid/kvällstid av företaget Aarsleff på uppdrag av Dala Vatten och Avfall.

Om du har frågor, kontakta Krister Svärd på Dala Vatten och Avfall, tel 0247-441 25 eller Lars Björk, tel 0247-441 65.