Publicerad

Spolning av det kommunala avloppet i Sjugare, Leksand

Som en åtgärd för att hålla god vattenkvalitet i Leksand spolas ledningsnätet regelbundet. Spolningen sker under torsdagen 13 december. Under spolning kan vattentrycket påverkas alternativt vara borta under kortare stunder. Arbetet berätknas vara klart under dagen.

 

Vattnet i kranen kan bli missfärgat efter arbetet. Spola i några minuter tills vattnet åter blivit klart.
Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.