Publicerad

Spolning av vattenledningsnätet i Rättvik V17

Spolning sker vecka 17 nattetid kl 22.00–04.00.

Som en åtgärd för att hålla god vattenkvalitet i Rättvik spolas ledningsnätet regelbundet. Spolningen sker nattetid för minimal störning.

• Spolning sker i centrala Rättvik måndag och tisdag.

• Spolning sker i Sätra, Rovgärdet och Västberg onsdag.

Vattnet i kranen kan bli missfärgat efter arbetet. Spola i några minuter tills vattnet åter blivit klart. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.