Publicerad

Underhållarbete på ledningsnätet vid industriområdet i Rättvik

Ett underhållsarbete på ledningsnätet påverkar under kvällen vattenleveransen till industriområdet i Rättvik. Vattnet stängs av mellan kl. 16:30-00:00. Samtliga berörda abonnenter har blivit meddelade.

Ibland kan underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören - spola försiktigt tills vattnet luften är borta och vattnet är klart igen.

Vattnet kan också bli missfärgat vid vattenavstängningar, vid sådana tillfällen rekommenderar vi att ni spolar i några minuter tills vattnet åter blivit klart. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.