Publicerad

Underhållsabete på VA-nätet i Rättvik

Under måndagen den 25/2 kommer vi utföra underhållsarbete på VA-ledningsnätet på nedre sidan av Faluvägen, Hol Danielsväg, Siljansvägen samt Tina.

Sms har skickats till berörda, har du inte fått sms-utskicket kan du enkelt anmäla dig till vår sms-tjänst här >

Det innebär att mellan kl. 09:30-15:00 blir abonnenterna i detta område blir utan vatten. Ibland kan underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören - spola försiktigt tills vattnet luften är borta och vattnet är klart igen.

Vattnet kan också bli missfärgat vid vattenavstängningar, vid sådana tillfällen rekommenderar vi att ni spolar i några minuter tills vattnet åter blivit klart. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.