Publicerad

Underhållsarbete i området mellan Siljan och Bygatan/Faluvägen samt i Tina, Rättviks kommun.

Under torsdagen den 21 mars behöver vi stänga av vattnet pga. av underhållsarbete i ledningsnätet. Vattnet stängs av mellan kl. 08:00-16:00 för boende i området mellan Siljan och Bygatan/Faluvägen samt i Tina, Rättviks kommun.

Vi rekommenderar boende att i förväg tappa upp vatten att använda under dagen.

Ibland kan underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören - spola försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

Sms har skickats till berörda, har du inte fått sms-utskicket kan du enkelt anmäla dig till vår sms-tjänst här >

 

Uppdatering 20190321 kl. 15:00
Underhållsarbetet på ledningsnätet är nu slutfört. Vattnet är påkopplat för samtliga men vattnet kan vara grumligt. Det är ofarligt att dricka vattnet men det kan upplevas som obehagligt. Vi arbetar nu med att spola ledningarna så att vattnet åter blir klart. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.