Publicerad

Underhållsarbete påverkar vattnet i Dala-Järna, Vansbro kommun

Under torsdagen utför vi underhållsarbete på ledningsnätet i Dala-Järna, Vansbro kommun. Detta kan medföra att vattnet tillfälligt blir missfärgat och vi rekommenderar att ni spolar i några minuter tills vattnet åter blivit klart. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.