Publicerad

Underhållsarbete Tina, Rättviks kommun

Idag torsdagen den 28 mars behöver vi stänga av vattnet pga underhållsarbete i ledningsnätet. Vattnet kommer att stängas av mellan kl. 10:00-16:00 för boende i Tina, Rättviks kommun.

Vi skickar sms till alla berörda fastigheter så vet du någon som inte får sms kan hen enkelt anmäla sig på dalavattenavfall.se/sms

Uppdatering 20190328 kl. 16:00
Arbetet är nu färdigställt och samtliga hushåll har åter fått tillbaka vattnet.

Ibland kan underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser missfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören - spola försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen. Även om det kan upplevas som obehagligt så är det ofarligt att dricka det missfärgade vattnet. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.