Publicerad

Underhållsarbete utmed Faluvägen, Rättviks kommun.

Under torsdagen 11 april kommer vi att utföra ett underhållsarbete på ledningsnätet för boende i Lerdal/Gärdebyn i Rättvik. Fastigheter som ligger utmed Bygatan från nummer 7 och bort till OKQ8 samt nedanför mot sjön Siljan och i Tina blir påverkade. 

Detta innebär att vattnet stängs av mellan kl. 10:00-16:00 för boende i området. Sms skickas till berörda, vet du någon som inte fått sms-utskicket kan hen enkelt anmäla sig till vår sms-tjänst på dalavattenavfall.se/sms

Vi rekommenderar boende att i förväg tappa upp vatten att använda under dagen.

 

Uppdatering 20190411 kl. 12:00
Underhållsarbetet är nu slutfört och samtliga fastigheter har nu åter vatten påkopplat.

Ibland kan underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören - spola försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.