Publicerad

Uppdatering - trasig vattenledning i Flosjön i Gagnefs kommun

En vattenledning under Flosjön har gått av. Ledningen har flutit upp och ligger synlig i vattenbrynet. Rören/ledningen är utmärkt med röda dunkar men var ändå försiktig om du är ute med båt på sjön! Vattenledningen går mellan Sandnäset och Mörtnäset, rakt utanför Sandvika i Dala-Floda.

Ledningen behöver dras om och bytas ut helt, arbetet påbörjas så snart som möjligt. Den trasiga ledningen påverkar inte vattensförsörjningen.

Läs mer om projektet här.

Uppdatering 20190624
I augusti påbörjar vi arbetet med att lägga en ny ledning samt att ta upp den gamla.

Uppdatering 20190404
Vi avvkatar islossningen med att se hur den trasiga ledningen påverkats av vintern. Vänligen var uppmärksam när du passerar på is och/eller sjön.