Publicerad

Utsläpp av biobärare från Vansbro Avloppsreningsverk i Västerdalälven

Biobärare

Under sista veckan i augusti upptäckte vi att stora mängder av biobärare oavsiktligt släppts ut från avloppsreningsverket i Vansbro, uppskattningsvis 33 m3 (4 ton). Biobärarna är normalt en del av verkets biologiska reningssteg, de ser ut som små pastahjul och är tillverkade av plast.

När utsläppen uppdagades påbörjades skyndsamt ett arbete med att överblicka omfattningen samt strukturera upp en saneringsinsats. Arbetet med att sanera älven från biobärare har varit omfattande och vi bedömer att vi plockat upp ca 36 m3. Detta är mer än vad vi beräknar ha släppt ut vilket inte är omöjligt. Under de 10 åren som biostegen funnits i avloppsreningsverket kan det vid tillfällen ha läckt ut mindre mängder biobärare. Eventuellt kan också ytterligare biobärare komma från andra avloppsreningsverk uppströms. Dock är ovan siffror uppskattade beräkningar och det kan också finnas ett visst mätfel i dessa.

Vi minskar nu på de direkta resurserna för att samla in biobärare. Men då det fortfarande finns biobärare i älven som sjunkit och som allt eftersom flyter upp så ber vi dig som privatperson om du hittar större ansamlingar av biobärare att kontakta oss på 020-200 210. Hittar du enstaka biobärare är det ofarligt att plocka upp dem och man kan om man vill gärna fånga upp dem med ett durkslag eller en håv och slänga det i hushållsavfallet.

Vi har sett över våra rutiner och installerat ytterligare tekniska hjälpmedel för att liknande situationer ska undvikas i framtiden. Vansbros avloppsreningsverk har ett omfattande renoveringsbehov, Dala Vatten och Avfall AB har planerat en renovering och medel har sökts inför budget 2019. Vi tycker självklart att det som hänt är väldigt tråkigt och vill tacka alla boende i Vansbro som har påverkats och varit delaktiga i saneringsinsatsen vid och i älven. Under det omfattande saneringsarbetet har vi haft mycket stor hjälp av Frivilliga Rersursgruppen Dalarna (FRG) samt räddningstjänsten i Vansbro. Utan deras hjälp och arbetskraft hade inte saneringsarbetet lösts så bra som det nu gjorts. Stort tack för ett bra samarbete!

/Henrik Valgma, VD Dala Vatten och Avfall AB och Vansbro Teknik AB

2018-10-04


 

 

Uppdateringar

2018-09-28:
Den akuta fasen i vårt saneringsarbete går nu mot ett avslutande. Arbetet har varit omfattande och vi bedömer att vi nu har samlat in en majoritet av biobärarna. Det kan finnas biobärare som sjunkit och som allt eftersom flyter upp. Om du som privatperson hittar större ansamlingar av biobärare ber vi dig kontakta oss.

Hittar du enstaka biobärare är det ofarligt att plocka upp dem och du kan om du vill gärna fånga upp dem med ett durkslag eller en håv och slänga det i hushållsavfallet. Är det en större mängd kan ni lämna in avfallet på brandstationen i Vansbro. Tänk på att vara försiktig vid vattnet, och att använda flytväst om du sitter i en båt. Även då det inte är farligt att ta i biobärarna så gör du bäst i att tvätta händerna efteråt.

Vi vill tacka alla boende i Vansbro för er hjälp och er förståelse när vi behövt ta oss fram för att sanera. Under veckornas arbete har vi haft stor hjälp av både räddningstjänsten i Vansbro och FRG (Frivilliga Räddningsgruppen) Dalarna – deras hjälp har varit ovärderlig för oss och vi tackar dem så mycket för ett gott samarbete!


2018-09-17:
Helgens arbete var lyckosamt och arbetet fortgår enligt plan. I fredags flyttade räddningstjänsten i Vansbro den läns som ligger som ett stopp för biobärarna vid Utsälje några kilometer nedströms. Nu ligger länsen i höjd med Högosta, mellan Dala-Järna och Snöån, och där kommer den att ligga i några veckor. Länsen syns mycket väl, men var ändå försiktig om du rör dig på älven med båt eller liknande. 
 

2018-09-14:
Arbetet med att sanera älven har nu passerat Skamhed och vi har förhoppningar om att saneringen är i höjd med Dala-Järna under nästa vecka. Fortfarande arbetar ca 30 personer dagligen i saneringsarbetet varav FRG Vansbro ställer upp med ett 15-tal personer. Arbetet fortskrider som planerat under september.

Vi tackar alla boende runt älven för er förståelse och vi gör allt vi kan för att sanera. Ett stort tack till alla som hjälper till, framförallt till FRG Dalarna och Räddningstjänsten i Vansbro samt till alla privatpersoner som varit och är delaktiga i saneringsarbetet. 

2018-09-13:
Saneringsarbetet fortskrider och är lyckosamt. Under veckodagarna är bemanningen ett 30-tal och under helger bemannar fortsatt FRG Dalarna fullt ut.

Vi är tacksamma för alla upplysningar om det finns områden biobärare där vi missat så vi kan sanera så fort som möjligt.

2018-09-03:
Helgens sanneringsarbete har varit lyckat då vi samlat in ca 8 kubik biobärare. Vi fortsätter saneringen under veckan med 30-talet personer i bemanning. FRG i Dalarna (Frivilliga Rersursgruppen) ställer upp med 10-talet personer som är både verksamma i saneringen och servicearbetet för att få verksamheten att fungera.

Den läns som Räddningstjänsten tidigare lade ut i Dala-Järna ligger kvar och fungerar som önskat.

 
2018-08-31:
Under dagen har 16 båtar med 34 personer varit aktiva i saneringsarbetet där även FRG (frivilliga resursgruppen i Vansbro) har ställt upp med mannskap.

Räddningstjänsten har lagt i ytterligare två länsar i Västerdalälven. Länsarna fungerar som ett slags insamlingsnät. Den nya länsarna ligger utplacerade på var sin sida Skifsön, uppströms Skifsforsen. Sedan tidigare ligger det också en en kilometer nedströms vid Bessarbron, i höjd med Utsälje i Dala-Järna. Länsarna syns på långt håll, men var ändå försiktig om du är ute med båt på älven!

Saneringsarbetet pågår mellan kl. 07:00-18:00 och fortgår med samma styrka under helgen.


2018-08-30:
Dala Vatten och Avfall AB har tillsammans med Räddningstjänsten i Vansbro kommun samt FRG (Frivilliga Räddningsgruppen) Dalarna påbörjat en större insats för att både kartlägga spridningen och sanera vattnet. Med tanke på att det är stora mängder biobärare som rymt från reningsverket kommer saneringen att ta tid.

Räddningstjänsten har idag torsdag vid lunchtid placerat ut en läns vid Bässarbron i höjd med Utsälje för insamling av biobärarna. Det går därmed inte att passera med båt förbi länsen.

 

Biobärare Vansbro