Publicerad

Vattenläcka Gagnef - tankvagnar uppställda från kl.16:00

Vi har under dagen upptäckt en vattenläcka i Gagnefs kyrkby, Österfors och Västerfors, reparationen pågår. Tankvagnar står från kl. 16:00 uppställd vid Tjärnsjögårdens ålderdomshem, i Västerfors och Österfors där berörda hushåll kan hämta dricksvatten. Ta med egna kärl att fylla.

Då ledningarna lagas kan det leda till missfärgat vatten, vi uppmanar er då att spola med kallt vatten tills missfärgningen upphör. Beläggningarna är inte farliga utan består av främst järn och mangan, alltså ämnen som naturligt finns i dricksvattnet.