Publicerad

Vattenläcka i Äppelbo i Vansbro kommun

Under natten till torsdag 21 juni upptäcktes en vattenläcka för flera fastigheter i Rågsveden. Under natten påbörjades ett reparationsarbete och under midsommarhelgen kommer en tillfällig lösning vara på plats. Vi hoppas på att kunna laga läckan under måndagen den 25 juni, under lagningsarbetet kan det tillfälligt innebära sämre vattentryck och vattenbrist.

Då vattnet kopplas om i ledningarna kan det leda till missfärgat vatten, vi uppmanar er då att spola med kallt vatten tills missfärgningen upphör. När vattnet ändrar riktning kan beläggningar som finns i ledningarna släppa och det är detta som färgar vattnet. Beläggningarna är inte farliga utan består av främst järn och mangan, alltså ämnen som naturligt finns i dricksvattnet.