Publicerad

Akut vattenläcka i centrala Rättvik, Rättviks kommun.

Uppdatering kl.12:10 - Vattenläckan är nu åtgärdad,

En akut vattenläcka påverkar centrala Rättvik, läcksökning pågår. Abonnenter i och runt Rättvik kan uppleva störningar i vattenleveransen under dagen. Vi vill uppmana till sparsamhet med vattenanvändningen. Mer information kommer vid förändringar.

Station för att hämta vatten sätts upp vid Enådalen och ålderdomshemmet i Rättvik. Ta med egna kärl!

När vattnet kommer tillbaka i kranen kan det vara missfärgat och vi rekommenderar att ni spolar i några minuter tills vattnet åter blivit klart. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.