Publicerad

Underhållsarbete påverkar vattnet i Dala-Järna, Vansbro kommun

Under vecka 9 utför vi fortsatt underhållsarbete på ledningsnätet i Dala-Järna, Vansbro kommun.

Ibland kan underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören - spola försiktigt tills vattnet luften är borta och vattnet är klart igen.

Sms har skickats till berörda, har du inte fått sms-utskicket kan du enkelt anmäla dig till vår sms-tjänst här > Länk till annan webbplats.

Vattnet kan också bli missfärgat vid vattenavstängningar, vid sådana tillfällen rekommenderar vi att ni spolar i några minuter tills vattnet åter blivit klart. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.