• 1 jul15.07

  Försenad slamtömning i Vansbro Kommun

  Planerad slamtömning i Vansbro kommun är försenad på grund av sjukdom.

  De fastigheter som inte får tömt under vecka 26 kommer att få tömt under vecka 27.


 • 1 jul13.07

  Underhållsarbete i Leksands Kommun

  Vi kommer under måndag 04 juli utföra ett underhållsarbete på ledningsnätet i Sjögårdarna Tällberg , Leksand kommun. Underhållsarbetet gör så att vi behöver stänga av vattnet mellan kl.08:00 - 16:00. Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden.

  Ibland kan underhållsarbeten göra så att vattnet tillfälligt blir missfärgat. Spola kallvatten tills vattnet är klart igen. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

  Tips! För att få påminnelse dagen innan ordinarie tömning, ladda ner vår app - Mitt DVA. Mer information finns på dalavattenavfall.se/app

  SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms, där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.

 • 1 jul13.07

  Försenad slamtömning i Leksands Kommun

  Planerad slamtömning Leksand kommun är försenad på grund av sjukdom.

  De fastigheter som inte fått tömt under vecka 26 kommer att få tömt under vecka 27.


 • 8 jun14.06

  Ledningsförnyelse i Dalfors, Rättviks kommun

  Vi kommer under veckorna 25 och 26 ledningsförnyelse i Dalfors, Rättviks kommun.

  Schaktarbeten kommer utföras längs Dalforsvägen, Vallbacksvägen, Bölevägen och det kommer påverka framkomligheten för trafiken. Provisoriska förbifarter kommer ordnas. 

  Under v26 kommer infodring av ledningar att ske. Detta utförs av entreprenören Aarsleff och sker genom att en mjuk hartsimpregnerad plaststrumpa förs in i ledningen. Metoden medför inte någon avstängning av systemet utan ni kan använda ert avlopp under tiden för renoveringen.

  Under renoveringen kan en lukt av polyesterplast uppstå. Den kan komma in genom ventilationen men kan vädras ut efter att vi är klara på arbetsplatsen. Ni bör vänta med vädringen om ert fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringen. 

  Tips! För att få påminnelse dagen innan ordinarie tömning, ladda ner vår app - Mitt DVA. Mer information finns på dalavattenavfall.se/app

  SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms, där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.