16 nov08.11

Omläggning av VA ledningar Åkerö Leksands kommun

Vi kommer under veckorna 46-52 utföra ett grävarbete för omläggning av VA-ledningar på Åkerö , Leksand kommun. Arbetet gör så att vi behöver stänga av Färjvägen i etapper under arbetets gång. Vattenavstängningar kan före komma , berörda fastighetsägare kontaktas innan detta sker. 

Tips! För att få påminnelse dagen innan ordinarie tömning, ladda ner vår app - Mitt DVA. Mer information finns på dalavattenavfall.se/app

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms, där går det också bra att avanmäla ditt mobilnummer om du inte vill ha fler sms från oss.