Varför kostar det för företag att lämna avfall på ÅVC?

Alla medborgare som är med och betalar avgiften för avfall samt vatten och avlopp är en del av en gemenskap. Vi tar bara ut de avgifter som är nödvändiga för att bygga, underhålla, driva och utveckla avfallstjänsterna.

Företag kan lämna mindre mängder verksamhetsavfall på återvinningscentralen. För detta behöver du köpa företagsbiljetter. Dala Vatten och Avfalls verksamhet finansieras av avgifter från kunderna. Varje kommun bildar ett avfallskollektiv som måste stå för sina egna kostnader. Verksamheten får varken gå med vinst eller förlust.

Därför kostar det för företag

Kostnaden för omhändertagandet av huvuddelen av allt avfall som uppstår i hushållet omfattas av den avfallstaxa alla hushåll betalar via sitt abonnemang. Så är det inte för företag, verksamheter eller föreningar. Dessa betalar för det avfall som lämnas.

Återvinningscentralerna finansieras av avfallstaxan. Det innebär att när företag slänger avfall på återvinningscentralen utan att betala företagsbiljett, så hamnar kostanden för hanteringen av avfallet på taxekollektivet. I förlängningen betyder det ökade kostnader som tvingar fram ökade avgifter för hushållen.

Lagstiftningen skiljer sig åt

Också lagstiftningen är olika för hushåll och företag. Det gäller särskilt det farliga avfallet. Det finns strikta regler för transport av farligt avfall från verksamheter och de gäller lika mycket för små som för stora företag

Avgiften

Avgiften beslutas av respektive teknikbolag i kommunens avfallstaxa. Vi tar bara ut de avgifter som är nödvändiga för att täcka kostnaderna.

Köpa företagsbiljett på återvinningscentralen

Det kostar 350 kr/st inkl. moms och du kan lämna volymen 1m³ avfall per företagsbiljett. Biljetterna köps direkt på återvinningscentralen och kostnaden faktureras sedan ditt företag.

På biljetten skriver du vilken typ av avfall som ska lämnas och vilket företag det gäller.
Kontakta alltid personalen innan du lämnar ditt avfall.

Här kan du läsa mer om företagsbiljetter (länken öppnas i samma fönster).