Test plast- och pappersinsamling fastighetsnära i Rättvik

Vi kommer under vintern 2023/2024 genomföra ett test med insamling av plast- och pappersförpackningar hos kunderna i trakt 15 och 16 i Rättviks kommun. Kunderna kommer under testperioden få sina plast- och pappersförpackningar hämtade fastighetsnära.

Enligt ny lagstiftning ska alla hushåll i Sverige få flera av sina förpackningar hämtade fastighetsnära senast från och med 1 januari 2027. Syftet med detta test är att se hur våra kunder upplever den ökade servicen med insamling av förpackningar fastighetsnära samt hur mycket detta system kan minska restavfallet på ett kostnadseffektivt sätt. Här kan du läsa mer om fastighetsnära insamling (länken öppnas i samma fönster) >