Automatisk registrering för företag

Nu gör vi det enklare för företag i Leksands kommun att betala för sitt besök på ÅVC Limhagen.
Från 1 januari kommer företagsbesök hos oss att registreras automatiskt. Det gör vi med sensorer som läser av registreringsnumret på den företagsregistrerade bilen.

Helautomatisk registrering avser företagsregistrerade fordon eller fordon som är kopplade till enskild firma (till ett personnummer). Alla fordon som är registrerade som lätt lastbil i fordonsregistret blir automatiskt fakturerade.

Våra återvinningscentraler är i första hand till för våra kunder som betalar via avfallstaxan. Som en extra service erbjuder vi även företagare att använda vår ÅVC. Detta måste vara självkostnadsbärande. Därför tas en avgift ut per besök.

På denna länk kan du läsa mer om företagsbiljetter >