Gagnef investerar för en mer hållbar sortering

Gagnefs Teknik, investerar nu 13 miljoner kronor i en ombyggnation för ökad tillgänglighet och för bättre arbetsmiljö på återvinningscentralen i Dala Floda.

Vi bygger om för att erbjuda en så effektiv anläggning som möjligt samtidigt som vi säkerställer en god arbetsmiljö för våra medarbetare vilket även ger bättre förutsättningar för våra kunder säger Lisbeth Martinsson Skinnar VD på Dala Vatten och Avfall.

Under vintern/våren 2023-2024 kommer återvinningscentralen i Dala Floda, Gagnefs kommun, att byggas om. Bland annat byggs en högre ramp med fler och större containers som möjliggör utsortering i fler avfallsfraktioner än tidigare. Ombyggnationen ger även bättre förutsättningar framåt att möta ytterligare krav på utsortering. Det säkerställer en miljöriktig hantering av avfallet med lägre utsläpp och minskad miljöpåverkan som ett resultat av effektivare transporter och minskade driftkostnader som följd.

I samband med ombyggnationen kommer öppettiderna att ses över och tjänsten Grönt kort kommer att införas. Grönt kort innebär att kunderna, efter godkänd utbildning, får möjlighet och tillgång till återvinningscentralen utanför bemannade öppettider. Det vill säga man kan planera sina besök när det passar bäst. Vi ser fram emot att kunna erbjuda våra invånare att besöka återvinningscentralen när de själva vill och kan, jag hoppas att denna utökning av tjänst uppskattas, berättar Fredrik Jarl.


Återvinningscentralen i Dala Floda beräknas stå klar för ”nyöppning” i början av juni 2024.
Dala Vatten och Avfall, 2023-12-11