Uppdatering kring test med insamling av plast- och pappersförpackningar i Rättvik

Nu har det gått 3 månader av testet med insamling av plast- och pappersförpackningar och vi har påbörjat vår utvärdering. Under förra veckan skickade vi ut en enkät till alla kunderna som ingår i testet som vi har mobilnummer och/eller e-postadresser till. Stort tack för ert engagemang!

Vi ser att restavfallet har minskat med 33% (3,5 ton) per tömning i hela testområdet. I plockanalyser ser vi att det som deltagarna sorterar är av bra kvalitet, med andra ord - ni lägger rätt material i rätt kärl. Härligt! Många tycker att det kan vara knepigt att veta hur man ska sortera förpackningar med blandat material. Är ni osäkra på någon förpackning ta hjälp av sorteringsguiden vår app Mitt DVA eller läs vid innehållsförteckningen på förpackningen så brukar det stå där.

Testet visar hittills goda resultat och kommer att fortsätta. Testet är en del i vår utredning för hur vi på ett kostnadseffektivt sätt kan leva upp till de nya lagkraven. Vi utvärderar löpande testet och kunderna som är en del av det kommer ha denna insamlingsmetod tillsvidare. Med detta system använder vi oss av samma rutt som tidigare – dvs sopbilen kör inte mer eller fler turer än tidigare utan vi optimerar och tömmer fler kärl på samma färdväg.

Kunderna som är med i testet kan se sina hämtdagarna för respektive förpackning ser i vår app Mitt DVA samt på dalavattenavfall.se/test_förpackningar - där kan kunderna även beställa ett hämtschema som skickas hem.

Tack för att du sorterar dina värdefulla sopor!