Vi skyltar om på återvinningscentralerna

Under de närmsta veckorna kommer vi byta skyltar till det nordiska skyltsystemet på våra återvinningscentraler.

De nya skyltarna baseras på det skyltsystem som tagits fram av branschorganisationen Avfall Sverige, för att göra avfallsskyltar mer enhetliga och på så sätt möjliggöra en enklare och ökad sortering.

Skyltsystemet startades upp i Danmark 2017 och har sedan dess anpassats och översatts i de övriga nordiska länderna. Tidigare har det inte funnits något gemensamt skyltsystem för avfall i Sverige.

Ambitionen är att symbolerna för olika sorters avfall ska finnas på både förpackningar, avfallskärl, återvinningsstationer och återvinningscentraler.