Publicerad

V24 Vattenavstängning vid Tallbacksvägen, Gagnef

Vid omkoppling av ett flertal vattenledningar i samband med arbetet vid pågående projekt ”Renovering av VA-ledningar på Tallbacksvägen, Gagnef” kommer vattnet stängas av tidvis under v24. Berörda fastigheter kontaktas av personal på plats. Omkopplingen kräver bland annat en schakt vid infarten till Ängsholsvägen vid Tallbacksvägen. Detta medför att infarten kommer vara avstängd under omkopplingsarbetet. Trafiken ombeds använda Adelborgsvägen istället. För ytterligare info om detta och andra pågående projekt vänligen klicka här Länk till annan webbplats..