Anmäl uppehåll från sophämtning

Här kan du som har en fastighet i Gagnef, Leksand eller Rättvik som kommer att vara obebodd anmäla uppehåll från sophämtning

Möjligheten att få uppehåll regleras i kommunens föreskrifter om hantering av hushållsavfall, (sidan öppnas i detta fönster). För fastigheter med sophämtning året runt ska anmälan ske minst fyra veckor innan uppehållet ska börja gälla. För fritidshus med sophämtning 1 maj till 30 september ska anmälan lämnas före 1 april.

Innan du fyller i formuläret

Ta del av de fullständiga villkoren för uppehåll från sophämtning. Om din anmälan inte uppfyller villkoren kommer du att hänvisas till att lämna in din anmälan till miljökontoret i din kommun. Observera att de kan komma att ta ut en handläggningsavgift.

Villkor för uppehåll från sophämtning

Permanentbostad och fritidshus med helårshämtning

  • Fastigheten ska stå obebodd och inte nyttjas under en sammanhängande tid av minst fyra månader. Till exempel vid utlandsvistelse, renovering eller då huset är ute till försäljning.
  • Anmälan ska göras minst fyra veckor innan uppehållet ska börja gälla. Vi beviljar inte anmälan retroaktivt.

Fritidshus med sommarhämtning

  • Fritidshus ska stå obebodda under hela hämtningsperioden (1 maj - 30 september).
  • Att fastigheten används sporadiskt eller att små mängder hushållsavfall produceras är inte skäl som medger uppehåll i hämtning.
  • Vid uppehåll ska kärl dras in på gården och inte stå ute vid tömningsplatsen.
  • Uppehåll gäller i max tre år.
  • Anmälan ska göras före 1 april det år uppehåll önskas.

Avgift

Vid beviljat uppehåll betalas ingen sophämtningsavgift. Skyldighet att betala fast avgift kvarstår men den avgiften reduceras enligt gällande taxa. Den fasta avgiften ska bland annat täcka kostnader för avfall som lämnas till återvinningscentralen samt administration.

Ändrade förhållanden

Om fastigheten börjar nyttjas under uppehållsperioden måste detta meddelas Dala Vatten och Avfall.

OBS! Vid ägarbyte upphör alltid uppehållet.

Fält markerade med * är obligatoriska.

Anmälan gäller fastighet i: * (obligatorisk)
Anmälan gäller fastighet i:
Genom att skriva ditt namn intygar du att du har tagit del av villkoren för anmälan om uppehåll från sophämtning.

För fastighet som anmälan avser

För fastighet som anmälan avser
Har fastigheten sophämtning året runt eller endast sommartid * (obligatorisk)
Har fastigheten sophämtning året runt eller endast sommartid


Kundnummer hittar du på fakturan från oss
Kunduppgifter
Ange ett telefonnummer där vi kan nå dig dagtid.
Kunduppgifter
Behandling av personuppgifter:

I och med att du skickar formuläret ovan godkänner du att dina personuppgifter lagras i våra datasystem för administration av din anmälan.

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att de ändras, läs mer här.