Auktorisation förpackningar och returpapper

Välkommen att söka om auktorisation för insamling och omhändertagande av förpackningar och returpapper

Från och med 1 januari 2024 tar Sveriges kommuner över ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall. Dala Vatten och Avfall AB (DVA) har valt att införa ett auktorisationssystem för insamling av förpackningar och returpapper från hushåll i flerbostadshus samt samlokaliserade verksamheter.

Auktorisationssystemet kommer gälla från 2024-01-01 och planeras fortgå till 2024-12-31. Alla entreprenörer som uppfyller ställda krav i auktorisationen äger rätt att teckna avtal med DVA om att ingå i auktorisationssystemet.

Entreprenör som uppfyller ställda krav och tecknar avtal om auktorisation med DVA har rätt att samla in förpackningar och returpapper samt en följande skyldighet att säkerställa korrekt materialåtervinning. Auktorisationen omfattar fastighetsnära insamling och materialåtervinning av förpackningsavfall och returpapper från flerbostadshus och samlokaliserade verksamheter.

Ansökans innehåll framgår av administrativa föreskrifter med tillhörande bilagor.

DVA prövar ansökan inom 4 veckor från att ansökan inkommit och i turordning efter ankomstdatum.

Leverantörer kan när som helst under auktorisationstiden ansöka om att ansluta till systemet.

Handlingar kan rekvireras genom att mejla info@dvaab.se, dit även ansökan ska skickas märkt ”Ansökan om auktorisation förpackningar och returpapper”. Frågor kan ställas via samma mejl.