Verksamheter- Matavfallspåsar och tillbehör

Ägghalvor och äggskal på skärbräda.

Allt matavfall ska sorteras ut och läggas i de bruna kärlen. Både hushållen och verksamheter skall använda matavfallspåsar i papper till detta

Matavfallspåsar i papper har ersatt de tidigare Bio-bagsen

Alla verksamheter i Leksand, Rättvik, Gagnef och Vansbro ska endast använda godkända papperspåsar och papperssäckar för att sortera ut matavfallet.

Sedan några år tillbaka komposterar vi inte matavfallet, istället rötar vi det för framställning av biogas och biogödsel. Det är något vi är både stolta och glada över eftersom vi nu får ut största möjliga miljönytta av matavfallet samtidigt som vi har möjlighet att uppfylla de nationella miljömålen som säger att även energin i matavfallet ska tas omhand. Bioplastpåsarna är dock inte anpassade för rötning och orsakar problem. Därför får endast papperspåsar och papperssäckar användas

Det är inte tillåtet att som verksamhet ta av de påsar som finns i anslutning till exempelvis matvarubutiker, dessa är endast för hushållen. Hushållen betalar för dessa påsar via den fasta delen av avfallstaxan. Som verksamhet ska ni i stället beställa era matavfallspåsar antingen via oss, eller via egen vald leverantör som tillhandahåller godkända påsar.

Nedan finns information om vart påsar och tillbehör går att beställa.

Krav på separering av bio-avfall (matavfall) från förpackningar

Från 1 januari 2024 ska den som har en förpackning som innehåller bioavfall (matavfall) se till att förpackningen skiljs från innehållet. Livsmedelsbutiker och andra likdanande verksamheter med större mängder kan utöver att klassa det som avfall se över möjligheten att returnera utgångna produkter samt också ansöka om dispens hos kommunal tillsynsmyndighet gällande krav på utsortering vid källa.
Läs gärna mer på Naturvårdsverkets webbplats (länk öppnat i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Köpa påsar och tillbehör

Beställning via webbformulär

Papperspåsar

Papperspåsar och papperssäckar kan beställas via ett webbformulär här på vår webbplats. Därefter levereras de till er anläggningsadress via vår entreprenör. Återvinningscentralerna tillhandahåller inte längre påsar för utsortering av matavfall. Följ nedan länk för att komma till beställningsformuläret.

Formulär Beställ matavfallspåsar till verksamhet

Egen leverantör

Vill ni hellre köpa säckar och påsar från en egen leverantör går det bra så länge säckarna och påsarna uppfyller kraven på papperspåsar för matavfallsinsamling. Några exempel på leverantörer är SanSac, Svenco, Stenqvist och Jonsac.

För papperspåsar gäller följande:

  • Påsen ska vara avsedd för rötning.
  • Påsen ska vara biologiskt nedbrytbar och uppfylla kraven enligt standarden SS EN-13432.
  • Påsen ska bestå av vattenavvisande högtöjbart, våtstarkt kraftpapper. Påsen ska vid normal hantering släppa igenom fukt, men inte vätska.
  • Påsens papper ska vara minst 70 g/mm

Beställning av tillbehör från egen vald leverantör

Beställning av tillbehör sker från egen vald leverantör. Se exempel på tillbehör under fliken " Vilka papperspåsar och tillbehör finns?"

Varför behöver vi övergå från bioplastpåsar till papperspåsar?

I dag rötar vi matavfallet

Sedan några år tillbaks komposterar vi inte matavfallet, istället rötar vi det för framställning av biogas och biogödsel. Det är något vi är både stolta och glada över eftersom vi nu får ut största möjliga miljönytta av matavfallet samtidigt som vi har möjlighet att uppfylla de nationella miljömålen som säger att även energin i matavfallet ska tas omhand. Bioplastpåsarna är dock inte anpassade för rötning och orsakar följande problem:

  • De fastnar i maskinerna i den förbehandlingsanläggning i Borlänge som förbereder matavfallet innan det skickas vidare till rötning. Konsekvensen blir återkommande och kostsamma driftstopp.
  • Det blir plastrester kvar i matavfallet som går till rötning. Plastresterna hinner inte brytas ner i rötningsprocessen och resultatet blir att plast sprids på åkrar med biogödseln, vilket givetvis inte är bra.

Vilka papperspåsar och tillbehör finns?

Det finns både papperspåsar och papperssäckar, samtliga är tillverkade av förnyelsebar råvara, är helt nedbrytningsbara och bidrar positivt till rötningsprocessen. Papperet är vattenavvisande och fukttåligt och framtaget speciellt för att användas till matavfall.

Tillbehören beställs från egen vald leverantör. Några exempel på leverantörer är SanSac, Svenco, Stenqvist och Jonsac.

Tips för att få papperspåsarna och säckarna att fungera bra

45-literssäcken består av dubbla lager vattenavvisande och våtstarkt papper. Den tål blötare matavfall än de mindre påsarna som bara har ett lager papper men klarar inte av vätska så som bioplastpåsarna gör. Därför är det viktigt att se över rutiner för hantering av matavfall för att det ska vara så torrt som möjligt när det slängs i säcken.

Här har vi samlat våra bästa tips för att övergången till papperspåsar och papperssäck ska fungera smidigt.

Hur gör man i andra kommuner?

Förändringen att gå från bio-bags till papperspåsar gäller i hela Dalarna eftersom vi skickar vårt matavfall till samma behandlingsanläggningar. Det kan dock skilja sig åt mellan kommunerna när man genomfört förändringen.

Det finns dessutom gott om kommuner runt om i landet där livsmedelsverksamheter använder papperspåsar och papperssäckar för insamling av matavfall eftersom man även där rötar matavfallet till biogas och biogödsel.