LIP - lättillgänglig insamlingsplats

Från 1 januari 2024 har kommunen ansvar för insamling av förpackningar från hushållen. För att underlätta för fler att sortera sina förpackningar har vi tagit fram lättillgänglig insamlingsplatser för allmänheten att nyttja för att sortera sina förpackningar.

Finns det kärl för rest- och matavfall i närheten till denna plats är dessa endast till för de kunder som är anslutna till de kärlen. Förpackningskärlen är öppna för alla att använda.

Fulla kärl? Behov av städning?

Här kan du som är kund vid en LIP enkelt anmäla fulla kärl eller behov av städning.

Du hittar våra lättillgängliga insamlingsplatser på nedanstående ställen.

Skriv tabellbeskrivning här
Gagnefs kommunVansbro kommun
SandvikenKvarngårdsvägen, Dala-Järna
SälÄnge
Skriv tabellbeskrivning här
Rättviks kommun  
RisåsDalstuga SågvägenFinnbacka Byväg
Tina ByvägDådran Bruksvägen
Skriv tabellbeskrivning här
Leksands kommunBodlindor

Skeberg

Molnbyggen

Norr Lindberg

Skålhol

Mårtanbergshyttan

Åkersbodarna

Slättberg Station

Östanmor

Åjer

Slättberg Byn

Kråkbodarna


Gropen


Vad är en förpackning och hur ska de hanteras i kärlet?

Mycket av det vi köper består av en förpackning. Som förpackning räknas allt material som använts för att omsluta eller skydda en vara tills det att den används eller är förbrukad.

Många tycker att det kan vara knepigt att veta hur man ska sortera förpackningar med blandat material. Är ni osäkra på någon förpackning ta hjälp av sorteringsguiden i vår app Mitt DVA eller läs vid innehållsförteckningen på förpackningen så brukar det stå där.

Det går med fördel att lägga mindre plastförpackningar i en vanlig plastpåse som försluts för att undvika att material hamnar på sidan om bilen när kärlet töms.

Pappersförpackningar packas med fördel i varandra. Packa mindre pappersförpackningar i större, så tar de mindre plats både under diskbänken och i kärlet. En tom mjölkförpackning rymmer minst fem hopvikta. Pappersförpackningar får inte förpackas i plastpåsar.

Enligt lagstiftningen ska den som har en förpackning som innehåller avfall se till att förpackningen skiljs från sitt innehåll. Däremot kan kladdiga förpackningar sorteras och återvinnas utefter förpackningens materialslag – ni behöver därför inte skölja ur förpackningarna innan de läggs i kärlen.