Fastighetsnära insamling av förpackningar från flerbostadshus

Från den första januari 2024 ansvarar kommunen för att samla in hushållens förpackningsavfall och från januari 2027 ska fastighetsnära insamling vara infört i alla Dala Vatten och Avfalls kommuner. Fastighetsägare till flerbostadshus kan redan nu behöva planera för den fastighetsnära insamlingen. Som flerbostadshus räknas hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar, specialboenden och samfälligheter med gemensam avfallsinsamling.

Från 1 januari 2024 övergår ansvaret för insamling av förpackningar från producenter till Sveriges kommuner. I och med detta väljer Dala Vatten och Avfall att införa ett auktorisationssystem för hantering av förpackningar och returpapper från flerbostadshus samt samlokaliserade verksamheter. Har man förpackningsinsamling idag kommer man att behöva se över sitt avtal.

Observera att det i dagsläget inte finns krav på fastighetsägare att samla in förpackningar vid flerbostadshusen. Kravet på fastighetsnära insamling av förpackningar infaller 1 januari 2027.

Förändringarna gäller följande avfallsslag: förpackningar av papper/kartong, plast, metall, färgat glas och ofärgat glas.

Därför sker förändringarna

Målet bakom dessa förändringar är att öka materialåtervinningen.

Det sker bland annat genom ett tydligare ansvar och närmare insamling. På sikt skapas en sammanhållen avfallshantering, där mat- och restavfall samt förpackningar samlas in fastighetsnära. Den fastighetsnära insamlingen av förpackningar innebär också ökad service till medborgarna. Erfarenheten visar att det medför att mer lämnas till materialåtervinning i stället för att hamna i restavfallet.

Flerbostadshus som redan har infört fastighetsnära insamling av förpackningar

Från och med 2027 ska alla hushåll ha fastighetsnära insamling. Det innebär att du som fastighetsägare av flerbostadshus behöver tillgodose utrymme för den utökade avfallshanteringen.

För er som redan nu har fastighetsnära insamling av förpackningar i ert flerbostadshus innebär det att ni kan få viss ekonomisk ersättning för detta baserat på antal lägenheter och hur många fraktioner som ni erbjuder fastighetsnära insamling för. Ni måste även ha anlitat en entreprenör som har tecknat avtal med oss och blivit en auktoriserad entreprenör. Befintliga avtal kan behöva sägas upp eller omförhandlas. Det är inte tillåtet att anlita någon annan entreprenör än dem som Dala Vatten och Avfall har tecknat auktorisationsavtal med, då förpackningar sedan 1 januari 2024 räkas som ett kommunalt avfall.

Ersättning

För att få ut ersättning för den fastighetsnära insamlingen behöver ni lämna in uppgifter till oss genom ett webbformulär. Detta hittar ni R

I formuläret ska det framgå fastighetsbeteckning, hur många hushåll, vilka fraktioner som samlas in samt hur många samlokaliserade verksamheter som finns. Samlokaliserade verksamheter måste själva anmäla till Dala Vatten och Avfall om de vill fortsätta lämna sitt avfall i samma kärl som de boende eller om de vill köpa tjänsten från en annan entreprenör. Därför är det viktigt att ni som fastighetsägare informerar om detta.

Auktoriserade entreprenörer (listan kan komma att uppdateras)

Ta gärna hjälp av:

Flerbostadshus som saknar fastighetsnära insamling av förpackningar

Från och med 2027 ska alla hushåll ha fastighetsnära insamling. Det innebär att du som fastighetsägare behöver tillgodose utrymme för den utökade avfallshanteringen.

Saknar din fastighet förpackningsinsamling i fastigheten? Senast 1 januari 2027 ska ni som fastighetsägare erbjuda insamling inom fastigheten. Därför kan det vara bra att redan nu se över era förutsättningar. De fastighetsägare som inte tecknar avtal om insamling av förpackningar efter årsskiftet får hänvisa boende till återvinningsstationerna eller återvinningscentralerna fram till 1 januari 2027.

Ta gärna hjälp av:

Vill ni starta igång FNI redan efter årsskiftet?
Alla godkända entreprenörer som vi skrivit avtal med hittar du här på webbplatsen. Ni tar själva kontakt direkt med entreprenören och det är också de som fakturerar er. Ni får endast använda er av de av oss auktoriserade entreprenörerna.

Auktoriserade entreprenörer (listan kan komma att uppdateras)

Kommunikationsmaterial till boende

God materialåtervinning börjar med att de boende tar ansvar för att sortera sitt avfall. För att de boende ska kunna sortera sitt avfall på rätt sätt har fastighetsägaren en viktig roll att sprida information.

Informationsmaterial

Avfall Sverige har tagit fram sorteringsmaterial som går att ladda ner gratis. Detta hittar ni här:
Ladda ner material - Sverige sorterar | Avfall Sverige (länken öppnas i ett nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sorteringsguiden finns framtagen på 33 olika språk och går att disturbera så som önskas till boende och kan med fördel sättas upp i gemensamma utrymmen.

Avfall Sveriges ”Handbok för avfallsutrymmen” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länken öppnas i ett nytt fönster) går att ladda ner på avfallsverige.se. Där hittar ni en utförlig guide på hur avfallsutrymmen kan struktureras.

Frågor och svar

Vad händer fram till 2027?

Varje kommun bestämmer själv när fastighetsnära insamling av förpackningar ska ske. Just nu utreder Dala Vatten och Avfall vilken typ av system som ska implementeras. När vi kommit längre fram i utredningen uppdaterar vi denna sida.

 

Vad innebär ”fastighetsnära”?

Definitionen på fastighetsnära insamling är ”insamling från en fastighet där ett hushåll har avfall eller, om sådan insamling inte är möjlig med hänsyn till fastighetens utformning och belägenhet, trafiksäkerhet eller andra omständigheter, insamling från en plats i nära anslutning till en fastighet där ett hushåll har avfall”.

 

Hur långt kan de boende behöva gå för att lämna avfall?

Vad som utgör rimligt avstånd bedöms i varje enskilt fall.

 

Vad innebär en samlokaliserad verksamhet?

Reglerna skiljer sig åt mellan så kallade samlokaliserade verksamheter och andra verksamheter.

En samlokaliserad verksamhet är en verksamhet som använder samma behållare som hushåll för hantering av avfall på eller i anslutning till en fastighet. Det kan till exempel vara en frisör eller restaurang som bedriver verksamhet i samma fastighet som hushåll i flerbostadshus och som delar avfallsbehållare med hushållen i huset. Personalutrymmen i specialbostäder räknas också som samlokaliserad verksamhet.

Sådana samlokaliserade verksamheter måste själva anmäla till Dala Vatten och Avfall om de vill fortsätta lämna sitt avfall i samma kärl som de boende eller om de vill köpa tjänsten från en annan entreprenör. Om verksamheten väljer det senare krävs godkännande från fastighetsägaren att ställa upp egna avfallskärl eller motsvarande insamlingslösning. Informera de samlokaliserade verksamheter som berörs av detta. Anmälan kan sedan göras via formulär på vår webbplats.

Verksamheter som inte använder samma behållare som hushåll för hantering av avfall måste själva beställa hämtning av sitt förpackningsavfall om de önskar få det hämtat vid fastighet. Alla verksamheter ska kunna lämna förpackningsavfall kostnadsfritt vid mottagningsplatser som producenterna har en skyldighet att tillhandahålla.

Vad händer om hyresgästerna inte sorterar rätt?

Dala Vatten och Avfall har möjlighet att ta ut en avgift om avfallet inte är rätt sorterat. Fastighetsägaren kan också med stöd av hyreslagstiftningen, driva ekonomiska krav på ersättning för merkostnader och merarbete på grund av hyresgästs felaktiga källsortering. Det gäller då att man kan peka ut det hushåll som är skyldig till felsorteringen.

 

Vad ska de boende göra av skrymmande förpackningar och förpackningar av mer ovanliga material?

Större skrymmande förpackningar hänvisas till återvinningsstationer. Till återvinningscentralen hänvisas förpackningar i exempelvis porslin, trä och textil.