Rullis återvinningsbilen

Rullisbilen på väg.

Vår och höst åker vi runt i byarna och hämtar mindre mängder farligt avfall, småelektronik, batterier, glödlampor och smått deponiavfall. När Rullis kommer kan privatpersoner som inte har möjlighet att ta sig till våra återvinningscentraler lämna sitt avfall direkt till oss.

För en säkrare hantering är det viktigt att behållare med farligt avfall är väl förslutna och märkt med sitt innehåll. Insamlingen sker i samarbete med Ragnsells. Tjänsten gäller ej för företag.

Rullis återkommer till våren 2022

Rullis hösttur 2021 är avslutad (genomfördes vecka 43 till 45) och rullar åter ut i byarna under våren 2022.

Detta kan du lämna till Rullis

  • Farligt avfall i mindre mängder. Kemikalier, målarfärg, spillolja och liknande, max 20 liter. Väl förslutet och märkt med innehåll.
  • Småelektronik, upp till storleken av en mikrovågsugn.
  • Batterier och glödlampor, även lågenergilampor och lysrör. Är glaset trasigt behöver lamporna förvaras i försluten behållare.
  • Smått deponiavfall såsom köksporslin, dricksglas och liknande.

Vi tar inte emot förpackningar och tidningar, de lämnas på närmaste återvinningsstation. Medicinrester ska lämnas till apotek.

Avfallet får endast lämnas medan bilen är där (ej före eller efter).

Tänk på att sortera ditt avfall innan du lämnar det till Rullis.