Entreprenörer

Sophämtning, omlastning och transporter av avfall hanteras av entreprenörer som vi har avtal med.

Vid alla frågor som gäller avfallshanteringen i din kommun eller kring ditt abonnemang så vänder du dig till oss på Dala Vatten och Avfall.

Insamling och transporter:

Från återvinningscentralen hämtas:

Behandlingsanläggningar: