Sådant som styr VA-verksamheten

Vatten som skvätter i en vattenkvarn i en å.

VA-verksamheten styrs av många olika lagar och bestämmelser. Här presenteras några av dem.

Miljöbalken

Miljöbalken är en ramlag för miljölagstiftning. Den trädde i kraft den 1 januari 1999. Miljöbalken ska främja en hållbar utveckling som innebär att kommande generationer försäkras en hälsosam och god miljö.

Läs Miljöbalken. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattentjänstlagen

Bestämmelserna i Vattentjänstlagen, lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412), ska säkerställa att vattenförsörjning och avloppsvattenrening ordnas i ett större sammanhang, med hänsyn till skyddet för människans hälsa och miljö. Lagen reglerar kommunens, huvudmannens och fastighetsägarens skyldighet och ansvar.

Läs Vattentjänstlagen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ABVA

"Allmänna bestämmelser för användande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar".

I ABVA:n finns information om rättigheter och skyldigheter vad gäller din kommuns vattentjänster.

  • Exempelvis så är rätten att bruka vattentjänster knuten till fastigheten och inte till fastighetsägaren. Det innebär att abonnemanget följer med fastigheten vid försäljning.
  • Här regleras också att du som fastighetsägare är skyldig att erlägga avgifter för att bidra till kommunens kostnader för vattenförsörjningen.
  • Samt att kommunen har rätt att stänga av vattnet för att åtgärda läckage och göra reparationer på det allmänna ledningsnätet.

ABVA Gagnef, Leksand, Rättvik Pdf, 214.5 kB, öppnas i nytt fönster.

ABVA Vansbro Pdf, 253.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsverkets regler för dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Livsmedelsverket utfärdar föreskrifter för dricksvatten, och VA-huvudmannen upprättar program för egenkontroll av sin verksamhet. Den offentliga kontrollen utförs av den lokala tillsynsmyndigheten, vanligtvis kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Föreskrifter för dricksvatten SLVFS 2022:12 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.