Provtagning PFAS

Exempelbild.

Under 2023 införde Livsmedelsverket nya dricksvattenföreskrifter. I dessa finns gränsvärden för PFAS som kommer att börja gälla från och med 1 januari 2026.

Vad är PFAS?

PFAS, även kallade högfluorerande ämnen, är ett samlingsnamn för en mängd kemiska ämnen som är industriellt framställda. De har en mängd olika användningsområden på grund av deras vatten- smuts och fettavvisande egenskaper. Bland annat används dem i rengöringsmedel, impregneringsmedel och brandsläckningsskum. De är väldigt långlivade, vilket innebär att det tar lång tid innan de bryts ned i miljön, vilket gör att de kan återfinnas både i dricksvatten och i mat.

Provtagning PFAS med anledning av nya nationella gränsvärden 2026

Dala Vatten och Avfall (DVA) har tagit dricksvattenprover där man analyserat PFAS inför att de nya gränsvärdena träder i kraft 2026. PFAS-halterna i det dricksvatten som DVA levererar ligger klart under de kommande gränsvärdena.

Vill du läsa mer?

Mer information om PFAS kan bland annat fås på följande hemsidor:

Parametrar för kemiska och radioaktiva ämnen - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

PFAS - Svenskt Vatten Länk till annan webbplats.