Anmälan av befintlig fastighetsnära insamling av förpackningar i flerbostadshus

Har ni fastighetsnära insamling av förpackningar i er fastighet? I så fall följer viktigt information för er.

Regeringen har beslutat att ansvaret för insamling av hushållens förpackningar ska övergå till Sveriges kommuner den 1 januari 2024 och att det också successivt ska byggas ut en fastighetsnära insamling av förpackningar. För er som har fastighetsnära insamling av förpackningar i ert flerbostadshus redan idag innebär det att ni kan få viss ekonomisk ersättning för detta baserat på antal lägenheter och hur många fraktioner som ni erbjuder fastighetsnära insamling för. Ni måste även ha anlitat en entreprenör som har tecknat avtal med oss och blivit en auktoriserad entreprenör.

Som flerbostadshus räknas hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar, specialboenden och samfälligheter med gemensam avfallsinsamling.

Om ni på eget initiativ redan har ordnat fastighetsnära insamling för förpackningar tar Dala Vatten och Avfall genom auktoriserade entreprenörer över ansvaret från och med 1 januari 2024. Befintliga avtal kan behöva sägas upp eller omförhandlas. Det är inte tillåtet att anlita någon annan entreprenör än dem som Dala Vatten och Avfall har tecknat auktorisationsavtal med.

För att få ut ersättning för den fastighetsnära behöver ni lämna in uppgifter till oss genom webbformuläret nedan. I formuläret ska det framgå fastighetsbeteckning, hur många hushåll, vilka fraktioner som samlas in samt hur många samlokaliserade verksamheter som finns. Samlokaliserade verksamheter måste själva anmäla till Dala Vatten och Avfall om de vill fortsätta lämna sitt avfall i samma kärl som de boende eller om de vill köpa tjänsten från en annan entreprenör.

Registrering och ersättning gäller fr.o.m. nästkommande kvartal från det att anmälan har inkommit. Utbetalning av ersättning sker i samband med ordinarie fakturering.ex: BRF namn, servicehus namn etc
Vilka förpackningsfraktioner samlas in hos er idag?  * (obligatorisk)
Vilka förpackningsfraktioner samlas in hos er idag?
(Månad och år)
Finns det samlokaliserade verksamheter i fastigheten?  * (obligatorisk)
En samlokaliserad verksamhet är en verksamhet som använder samma behållare som hushåll för hantering av avfall på eller i anslutning till en fastighet. Det kan till exempel vara en frisör eller restaurang som bedriver verksamhet i samma fastighet som hushåll i flerbostadshus och som delar avfallsbehållare med hushållen i huset.
Finns det samlokaliserade verksamheter i fastigheten?


Jag samtycker till att DVA hanterar mina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs vår integritetspolicy * (obligatorisk)
Läs vår integritetspolicy
Jag samtycker till att DVA hanterar mina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs vår integritetspolicy

Behandling av personuppgifter:

I och med att du skickar formuläret ovan godkänner du att dina personuppgifter lagras i våra datasystem för administration av din anmälan.

Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att de ändras, läs mer här.