Körschema ordinarie slamtömning

När det är dags för slamtömning annonserar vår entreprenör i det lokala annonsbladet och ett SMS skickas ut till de nummer som har registrerats för SMS-tjänsten. Som fastighetsägare måste du se till att din slamanläggning är lätt åtkomlig för tömning. 

Tömning enligt förutbestämt körschema

Ordinarie slamtömning av enskilda avloppsanläggningar sker under perioden mars till december. Körschema för varje kommun finns längst ner på denna sida.

Slamavskiljare och minireningsverk töms utifrån gällande regler då slambilarna kör från by till by efter ett förutbestämd körschema - ordinarie slamtömning. Vid ordinarie slamtömning kan vår entreprenör (Maserfrakt) planera för att ha en eller flera slambilar i området vilket möjliggör att vi kan erbjuda ett tömningspris som är lägre än en budad tömning.

Regelbunden slamtömning krävs för att din avloppsanläggning ska fungera

Slamavskiljare (slambrunnar) och minireningsverk ska tömmas regelbundet för att upprätthålla en god funktion och är därför inlagda på körschema, det innebär att vi slamtömmer din avloppsanläggning utan att du behöver beställa tömning.

 • Tömning av slamavskiljare med ansluten WC ska ske minst en gång per år.
 • Tömning av minireningsverk ska ske minst en gång per år eller enligt intervall i tillstånd för anläggningen.
 • Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten (BDT) ska ske minst vartannat år.
 • Slutna tankar behöver inte (men kan om du som fastighetsägare önskar) ligga med på körschemat, de ska dock tömmas minst var tredje år. Om du inte har din tank på körlista ansvarar du som fastighetsägare själv för att se till att tömning beställs och utförs.

Om ordinarie tömningsperiod inte passar

Om den planerade tömningsperioden för din by av någon orsak inte passar kan du kontakta oss och avboka den ordinarie slamtömningen. Du ansvarar då själv för att beställa tömning vid ett annat tillfälle innevarande år.

Om du önskar uppehåll i slamtömning eller förlängt tömningsintervall

Ansök om dispens hos kommunen

För enskilda avlopp som under en period inte används eller som har en låg belastning i förhållande till avloppets dimensionering kan dispens sökas hos kommunens miljökontor. En handläggningsavgift kan komma att tas ut.

Dispens "uppehåll från slamtömning"

Om slamanläggningen inte används under en period kan dispens ”uppehåll från slamtömning” sökas.

Dispens "förlängt tömningsintervall"

Om slamanläggningen används lite kan dispens ”förlängt tömningsintervall” sökas. Förutsättning för detta är att anläggningen är godkänd och rätt dimensionerad.

Slamanläggningen används inte och kommer inte att användas

Om det enskilda avloppet inte används alls och inte kommer att användas, kontakta miljökontoret för hur ni ska gå till väga för att gräva bort eller fylla igen anläggningen.

Se till att vi kan tömma din slamanläggning

Förbered för slamtömning

Som fastighetsägare ansvarar du för att vi kan tömma din slamanläggning. Det innebär att den ska vara lätt åtkomlig och tydligt markerad med vimpel eller liknande.

Framkomlighet för slambilen

Slambilen är stor och tung, vägen till fastigheten måste vara fri från buskar och träd och klara av fordon upp till 25 ton. Slambilen behöver 4 meter i bredd och 4,5 meter i höjd på en helt hinderfri väg. Den behöver också kunna komma nära anläggningen, helst inom 10 meter.

Innan slambilen kommer

 • Markera anläggningen med en vimpel eller liknande.
 • Röj ordentligt från slambilens uppställningsplats ända fram till och runtom slamanläggningen.
 • Vintertid ska det vara skottat och vid behov sandat från bilens uppställningsplats till och runtom slamanläggningen.
 • Lossa muttrar som rostat fast och lås upp eventuella kättingar över brunnslocket. Brunnslock under jord ska vara framgrävda.
 • Locket ska vara fritt från saker, t.ex. blomkrukor eller överbyggnader. Tänk också på att inte plantera runt om slamanläggningen eller längs vägen som slangen ska dras.
 • Har du robotgräsklippare som saknar begränsningskabel mot väg där slambilen tar sig fram och/eller vid slambilens uppställningsplats, behöver du ha uppsikt över klipparen för att undvika att den skadas av bilen.

Viktig information till dig som har ett minireningsverk

Slamtömning av minireningsverk kräver särskilda förberedelser av dig som fastighetsägare. Vi vill därför be dig som har ett sådant att ta del av vår information om detta, sidan öppnas i detta fönster.

SMS-tjänst

Avisering inför slamtömning

Vi erbjuder en tjänst för avisering och kvittens för slamtömning via sms.

Cirka fyra veckor innan vi börjar tömma i ditt område skickas ett sms ut till det mobilnummer som anmälts till oss. Aviseringen innehåller följande information:

 • under vilka två veckor tömning sker i området samt
 • hur du som fastighetsägare ska förbereda dig för slamtömning

Kvittens efter utförd tömning

När slamtömning har utförts skickas ett sms som kvittens, har slamtömning av någon orsak inte kunnat utföras skickas ett sms som meddelar detta.

Anmäl ditt mobilnummer

Anmäl dig till tjänsten här, sidan öppnas i detta fönster.

Observera att det kan dröja någon vecka innan ditt mobilnummer läggs in i systemet från det att du anmält det, det beror på att detta måste göras manuellt.

Orange färgmarkering efter utförd tömning

Efter utförd tömning på ordinarie tur gör chauffören en färgmarkering på marken intill slamanläggningen som kvittens på utförd tömning. Har du anmält dig till vår sms-tjänst får du även en kvittens i din mobiltelefon.

2021 års färg är orange.

Gräsmatta med en orange färgmarkering på

Körschema slamtömning 2021

Gagnef

Ordinarie slamtömning - aktuell planering

 • Vecka 20-21: Lövsjön, Flen, Källbäcken, Hagen, Holsåkern, Mossel, Sandviken, Syrholen, Sälje

Senast färdigställda områden

---

Preliminär slamtömningsplanering 2021

Nedan visas preliminära tömningsveckor för respektive område. Väder och andra oförutsedda händelser kan komma att påverka planeringen.

Skriv tabellbeskrivning här

Veckor

Områden

20-21

Lövsjön, Flen, Källbäcken, Hagen, Holsåkern, Mossel, Sandviken, Syrholen, Sälje

20-21

Tansen, Myrholen, Högberget, Lindbyn, Bröttjärna, Säl, Nysäl, Ellheden, By, Björka, Bäsna, Arvslindan

20-21

Rista, Mon, Lindan, Hovänget, Djur, Bomsarvet, Västerfors, Nordbäck, Överbacka, Gimsbärke, Sifferbo, Gimmen, Djurmo, Gröntuv, Moje, Gräv, Gråda

38-39

Lövsjön, Flen, Källbäcken, Hagen, Holsåkern, Mossel, Sandviken, Syrholen, Sälje

38-39

Tansen, Myrholen, Högberget, Lindbyn, Bröttjärna, Säl, Nysäl, Ellheden, By, Björka, Bäsna, Arvslindan

40-41

Rista, Mon, Lindan, Hovänget, Djur, Bomsarvet, Västerfors, Nordbäck, Överbacka, Gimsbärke, Sifferbo, Gimmen, Djurmo, Gröntuv, Moje, Gräv, Gråda

Leksand

Ordinarie slamtömning - aktuell planering

 • Vecka 22-23: Åkersbodarna, Molnbyggen, Kråkbodarna, Östanmor Skeberg, Romma, Västra Rönnäs, Tibble, Ullvi
 • Vecka 24-25: Berg, Hisvåla, Almberg, Almbergsbjörken, Kilen, Hoberg, Hackmora, Hyttkvarn, Perhansbodarna, Varåsen, Vålberg, Ål-Tällberg, Solarvet, Oxberg, Kvarnberg
 • Vecka 22-25 töms de slamanläggningar som kräver specialfordon
 • Vecka 26-27: Lima, Lycka, Björkberg, Bastberg, Åijer, Vargnäs, Krökbacken, Torrberg, Leksboda, Risholen, Slättberg, Risa, Sätra, Bodlindor

Senast färdigställda områden

 • Vecka 16-17: Söder Rälta, Rältlindor, Källberget, Yttermo, Gärde, Hagen, Smedby, Västannor, Brenäs, Sätra (Insjön), Backhäll, Helgnäs, Jonheden, Norr Rälta, Hästberg, Helgbo, Djuptjärnbo

Preliminär slamtömningsplanering 2021

Nedan visas preliminära tömningsveckor för respektive område. Väder och andra oförutsedda händelser kan komma att påverka planeringen.

Skriv tabellbeskrivning här

Veckor

Områden

12-13

Gråda, Djura, Västra Djura, Insjön, Ål-Kilen

14-15

Fors, Hedby, Ytteråkerö, Solberga, Rexbo, Heden, Östra Rönnäs

16-17

Söder Rälta, Rältlindor, Källberget, Yttermo, Gärde, Hagen, Smedby, Västannor, Brenäs, Sätra (Insjön), Backhäll, Helgnäs, Jonheden, Norr Rälta, Hästberg, Helgbo, Djuptjärnbo

22-23

Åkersbodarna, Molnbyggen, Kråkbodarna, Östanmor, Skeberg, Romma, Västra Rönnäs, Tibble, Ullvi

24-25

Berg, Hisvåla, Almberg, Almbergsbjörken, Kilen, Hoberg, Hackmora, Hyttkvarn, Perhansbodarna, Varåsen, Vålberg, Ål-Tällberg, Solarvet, Oxberg, Kvarnberg

26-27

Lima, Lycka, Björkberg, Bastberg, Åijer, Vargnäs Krökbacken, Torrberg, Leksboda, Risholen, Slättberg, Risa, Sätra, Bodlindor

30-31

Norr Lindberg, Södra Lindberg, Västberg, Söder Bergsäng, Pickbodarna, Mårtanbergshyttan, Norr Bergsäng, Styrsjöbo, Karlsarvet, Västanvik, Grytnäs

32-33

Sundsnäs, Alvik, Almo, Limån, Nybingsbo, Klockarberg, Lundbjörken, Olsnäs

36-37

Broänget, Västra Björken, Backbyn, Hallberget, Tasbäck, Mon, Hjulbäck, Fornby, Sunnanäng, Hjortnäsheden

46-47

Hjortnäs, Tällberg, Plintsberg

48-49

Laknäs, Östanhol, Kullsbjörken

Rättvik

Ordinarie slamtömning - aktuell planering

 • Vecka 20-21: Östbjörka, Dalstuga
 • Vecka 24-25: Bingsjö, Sjurberg

Senast färdigställda områden

 • Vecka 18-19: Altsarbyn, Dalfors, Östansjö, Östanvik, Finnbacka, Stumsnäs Östra, Västanå

Preliminär slamtömningsplanering 2021

Nedan visas preliminära tömningsveckor för respektive område. Väder och andra oförutsedda händelser kan komma att påverka planeringen.

Skriv tabellbeskrivning här

Veckor

Områden

10-11

Backa

12-13

Sätra, Västberg, Nittsjö, Templet, Samhället, Västgärde, Utanåker, Västergrav, Söderåsen, Östergrav, Lerdal, Gärdebyn

16-17

Getryggen, Stumsnäs Västra

18-19

Altsarbyn, Dalfors, Östansjö, Östanvik, Finnbacka, Stumsnäs Ö, Västanå

20-21

Östbjörka, Dalstuga

24-25

Bingsjö, Sjurberg

28-29

Vikarbyn, Öja, Västbjörka

32-33

Röjeråsen, Tammeråsen, Utby, Tina, Mårtanberg, Blecket

34-35

Övre Gärdsjö, Nedre Gärdsjö, Ingels, Born

42-43

Näset, Furudal, Arvet, Sunnanhed, Norrboda, Sörboda, Dalbyn

44-45

Gulleråsen, Kärvsåsen, Änderåsen

46-47

Lenåsen, Boda, Östra Boda, Ovanmyra, Solberga

Vansbro

Ordinarie slamtömning - aktuell planering

Ordinarie slamtömning planeras att starta vecka 28.

Senast färdigställda områden

---

Preliminär slamtömningsplanering 2021

Nedan visas preliminära tömningsveckor för respektive område. Väder och andra oförutsedda händelser kan komma att påverka planeringen.

Skriv tabellbeskrivning här

Veckor

Områden

28-29

Eldforsen, Kroktorp, Laxtjärn, Nybofjäll, Tretjärn, Vakern, Örskogen, Sandbäcken

34-35

Sågen, Brindsjön, Håvberget, Kölaråsen, Närsen

36-37

Lindesnäs, Närsjö, Orsala, Haga, Malmsta, Ringvägen

38-39

Grånäs, Högosta, Morn, Snöborg, Utsälje

40-41

Uppsälje, Gruvan, Rutån, Finnön, Hjulbäck, Stationsområdet, Utanheden, Borgheden, Överborg, Snöbyn, Noret

44-45

Finngårdarna, Rågsveden, Hundflen, Stenbo, Östra Born, Lappheden, Nordibyn, Storbyn, Nyåkern, Oppsaheden, Risheden, Sörombäcken, Torvallen, Grusheden, Roddarheden, Västra Born

48-49

Grötholn, Skålö, Skamhed, Vansbro, Moravägen, Dalasågen

Traktkarta - sök tömningsperiod med hjälp av din adress

Med hjälp av vår traktkarta för slamtömning kan du hitta information om under vilket veckointervall som slambilen kommer till din fastighet. Observera att planeringen är preliminär.

Öppna traktkartan, sidan öppnas i ett nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempelbild som visar hur traktkartan ser ut