Körschema ordinarie slamtömning

När det är dags för slamtömning annonserar vår entreprenör i det lokala annonsbladet och ett sms skickas ut till de nummer som har registrerats för sms-tjänsten. Som fastighetsägare måste du se till att din slamanläggning är lätt åtkomlig för tömning. 

Tömning enligt förutbestämt schema

Ordinarie slamtömning av enskilda avloppsanläggningar sker under perioden mars till december. Slamavskiljare och minireningsverk töms då utifrån gällande regler när slambilarna kör från by till by efter ett förutbestämd körschema som du hittar längst ner på denna sida.

Blå färgmarkering efter utförd slamtömning

Efter utförd tömning på ordinarie tur gör chauffören en färgmarkering på marken intill slamanläggningen. 2024 års färg är blå.

Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om enskilda avlopp och slamtömning.

Se till att vi kan tömma din slamanläggning

Förbered för slamtömning

Som fastighetsägare ansvarar du för att se till att vi har möjlighet att slamtömma din avloppsanläggning. Det är därför viktigt att du följer nedanstående råd och anvisningar. Om vi inte kan tömma din anläggning på grund av hinder eller brister i punkterna nedan behöver du betala för bomkörning enligt gällande avfallstaxa.

Framkomlighet för slambilen

 • Slambilen är stor och tung, vägen till fastigheten måste vara fri från buskar och träd och klara av fordon upp till 25 ton.
 • Slambilen behöver 4 meter i bredd och 4,5 meter i höjd på en helt hinderfri väg.
 • Den behöver också kunna komma nära anläggningen, helst inom 10 meter.
 • Om det finns vägbom måste denna vara upplåst alternativt att kodlås används för vilket koden meddelas till vår kundservice så att vi i vår tur kan informera chauffören.
 • Har du robotgräsklippare som saknar begränsningskabel mot väg där slambilen tar sig fram och/eller vid slambilens uppställningsplats, behöver du ha uppsikt över klipparen för att undvika att den skadas av bilen.

Framkomlighet till avloppsanläggningen

 • Markera anläggningen med en vimpel eller liknande.
 • Röj ordentligt från slambilens uppställningsplats ända fram till och runtom slamanläggningen.
 • Vintertid ska det vara skottat och vid behov sandat från bilens uppställningsplats fram till och runtom slamanläggningen.
 • Lossa muttrar som rostat fast och lås upp eventuella kättingar över brunnslocket. Brunnslock under jord ska vara framgrävda.
 • Locket ska vara fritt från saker, t.ex. blomkrukor eller överbyggnader. Tänk också på att inte plantera runt om slamanläggningen eller längs vägen som slangen ska dras.

Viktig information till dig som har ett minireningsverk

Slamtömning av minireningsverk kräver särskilda förberedelser av dig som fastighetsägare. Vi vill därför be dig som har ett sådant att ta del av vår information om detta (sidan öppnas i detta fönster).

SMS-tjänst för avisering och kvittens vid ordinarie slamtömning

Avisering inför slamtömning

Vi erbjuder en tjänst för avisering och kvittens för slamtömning via sms. Cirka fyra veckor innan vi börjar tömma i ditt område skickas ett sms ut till det mobilnummer som anmälts till oss. Aviseringen innehåller följande information:

 • under vilka två veckor tömning sker i området samt
 • hur du som fastighetsägare ska förbereda dig för slamtömning

Kvittens efter utförd tömning

När slamtömning har utförts skickas ett sms som kvittens, har slamtömning av någon orsak inte kunnat utföras skickas ett sms som meddelar detta.

Anmäl ditt mobilnummer

Anmäl dig till sms-tjänsten (sidan öppnas i detta fönster).

Observera att det kan dröja någon vecka innan ditt mobilnummer läggs in i systemet från det att du anmält det, det beror på att detta måste göras manuellt.

Körschema slamtömning 2024

Gagnef

Preliminär slamtömningsplanering 2024

Nedan visas preliminära tömningsveckor för respektive område. Väder och andra oförutsedda händelser kan komma att påverka planeringen.

Skriv tabellbeskrivning här

Veckor

Områden

19-20

Lövsjön, Flen, Källbäcken, Hagen, Holsåkern, Mossel, Sandviken, Syrholen, Sälje

19-20

Tansen, Myrholen, Högberget, Lindbyn, Bröttjärna, Säl, Nysäl, Ellheden, By, Björka, Bäsna, Arvslindan

19-20

Rista, Mon, Lindan, Hovänget, Djur, Bomsarvet, Västerfors, Nordbäck, Överbacka, Gimsbärke, Sifferbo, Gimmen, Djurmo, Gröntuv, Moje, Gräv, Gråda

37-38

Lövsjön, Flen, Källbäcken, Hagen, Holsåkern, Mossel, Sandviken, Syrholen, Sälje

37-38

Tansen, Myrholen, Högberget, Lindbyn, Bröttjärna, Säl, Nysäl, Ellheden, By, Björka, Bäsna, Arvslindan

39-40

Rista, Mon, Lindan, Hovänget, Djur, Bomsarvet, Västerfors, Nordbäck, Överbacka, Gimsbärke, Sifferbo, Gimmen, Djurmo, Gröntuv, Moje, Gräv, Gråda

Leksand

Preliminär slamtömningsplanering 2024

Nedan visas preliminära tömningsveckor för respektive område. Väder och andra oförutsedda händelser kan komma att påverka planeringen.

Skriv tabellbeskrivning här

Veckor

Områden

9-10

Ål-Kilen

11-12

Gråda, Djura, Västra Djura, Insjön

13-14

Fors, Hedby, Ytteråkerö, Solberga, Rexbo, Heden, Östra Rönnäs

15-16

Söder Rälta, Rältlindor, Källberget, Yttermo, Gärde, Hagen, Smedby, Västannor, Brenäs, Sätra (Insjön), Backhäll, Helgnäs, Jonheden, Norr Rälta, Hästberg, Helgbo, Djuptjärnbo

21-22

Åkersbodarna, Molnbyggen, Kråkbodarna, Östanmor, Skeberg, Romma, Västra Rönnäs, Tibble, Ullvi

25-26

Berg, Hisvåla, Almberg, Almbergsbjörken, Kilen, Hoberg, Hackmora, Hyttkvarn, Perhansbodarna, Varåsen, Vålberg, Ål-Tällberg, Solarvet, Oxberg, Kvarnberg

27-28

Lima, Lycka, Björkberg, Bastberg, Åijer, Vargnäs Krökbacken, Torrberg, Leksboda, Risholen, Slättberg, Risa, Sätra, Bodlindor

29-30

Norr Lindberg, Södra Lindberg, Västberg, Söder Bergsäng, Pickbodarna, Mårtanbergshyttan, Norr Bergsäng, Styrsjöbo, Karlsarvet, Västanvik, Grytnäs

31-32

Sundsnäs, Alvik, Almo, Limån, Nybingsbo, Klockarberg, Lundbjörken, Olsnäs

37-38

Broänget, Västra Björken, Backbyn, Hallberget, Tasbäck, Mon, Hjulbäck, Fornby, Sunnanäng, Hjortnäsheden

45-46

Hjortnäs, Tällberg, Plintsberg

47-48

Laknäs, Östanhol, Kullsbjörken

Rättvik

Preliminär slamtömningsplanering 2024

Nedan visas preliminära tömningsveckor för respektive område. Väder och andra oförutsedda händelser kan komma att påverka planeringen.

Skriv tabellbeskrivning här

Veckor

Områden

9-10

Backa

11-12

Sätra, Västberg, Nittsjö, Templet, Samhället, Västgärde, Utanåker, Västergrav, Söderåsen, Östergrav, Lerdal, Gärdebyn

15-16

Stumsnäs Västra

17-18

Getryggen, Altsarbyn, Dalfors, Östansjö, Östanvik, Finnbacka, Stumsnäs Ö, Västanå

19-20

Östbjörka, Dalstuga

21-22

Bingsjö, Sjurberg

23-24

Vikarbyn, Öja, Västbjörka

33-34

Röjeråsen, Tammeråsen, Utby, Tina, Mårtanberg, Blecket

35-36

Övre Gärdsjö, Nedre Gärdsjö, Ingels, Born

41-42

Näset, Furudal, Arvet, Sunnanhed, Norrboda, Sörboda, Dalbyn

43-44

Gulleråsen, Kärvsåsen, Änderåsen

45-46

Lenåsen, Boda, Östra Boda, Ovanmyra, Solberga

Vansbro

Preliminär slamtömningsplanering 2024

Nedan visas preliminära tömningsveckor för respektive område. Väder och andra oförutsedda händelser kan komma att påverka planeringen.

Skriv tabellbeskrivning här

Veckor

Områden

25-26

Eldforsen, Kroktorp, Laxtjärn, Nybofjäll, Tretjärn, Vakern, Örskogen, Sandbäcken

31-32

Sågen, Brindsjön, Håvberget, Kölaråsen, Närsen, Närsjö, Orsala

33-34

Lindesnäs, Haga, Malmsta, Ringvägen

35-36

Grånäs, Högosta, Morn, Snöborg, Utsälje

39-40

Uppsälje, Gruvan, Rutån, Finnön, Hjulbäck, Stationsområdet, Utanheden, Borgheden, Överborg, Snöbyn, Noret

43-44

Finngårdarna, Rågsveden, Hunflen, Stenbo, Östra Born, Lappheden, Nordibyn, Storbyn, Nyåkern, Oppsaheden, Risheden, Sörombäcken, Torvallen, Grossheden, Roddarheden, Västra Born

47-48

Grötholn, Skålö, Skamhed, Vansbro, Moravägen, Dalasågen