Körschema ordinarie slamtömning

Som fastighetsägare ansvarar du för att din slamanläggning är lätt åtkomlig för tömning. När det är dags för slamtömning annonserar vår entreprenör i det lokala annonsbladet och ett SMS skickas ut till de nummer som har registrerats för SMS-tjänsten.

Tömning enligt förutbestämt körschema

Din enskilda avloppsanläggning ska slamtömmas regelbundet för att upprätthålla en god funktion.

 • Tömning av slamavskiljare med ansluten WC ska ske minst en gång per år.
 • Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten (BDT) ska ske minst vartannat år.
 • Tömning av sluten tank ska ske minst vart tredje år. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att tömning av sluten tank beställs.

Slamavskiljare och minireningsverk töms utifrån gällande regler då slambilarna kör från by till by efter ett förutbestämd körschema - ordinarie slamtömning. Vid ordinarie slamtömning kan vår entreprenör (Maserfrakt) planera för att ha en eller flera slambilar i området vilket möjliggör att vi kan erbjuda ett tömningspris som är lägre än en budad tömning.

Om ordinarie tömningsperiod inte passar

Om den planerade tömningsperioden för din by av någon orsak inte passar kan du kontakta oss och avboka den ordinarie slamtömningen. Du ansvarar då själv för att beställa tömning vid ett annat tillfälle enligt följande alternativ:

Budad tömning - utförs inom tre arbetsdagar

Genom att buda en tömning har du möjlighet att själv bestämma en tidpunkt för slamtömning som passar dig:

 • Tömning sker inom tre arbetsdagar från din beställning.
 • Tilläggsavgift till ordinarie tömningsavgift är 375 kronor

Bestämd dag - om du vill veta vilken dag slamtömning ska ske

Ibland finns det behov för fastighetsägare att få veta exakt vilken dag slamtömning ska ske, då finns möjlighet att beställa tömning på bestämd dag:

 • Tömning sker den vardag du önskar, tidigast nästkommande dag.
 • Tilläggsavgift till ordinarie tömningsavgift är 750 kronor.
 • Vi kan inte utlova att tömning sker vid ett särskilt klockslag, endast vilken dag.

Om du önskar uppehåll i slamtömning eller förlängt tömningsintervall

Ansök om dispens hos kommunen

För enskilda avlopp som under en period inte används eller som har en låg belastning i förhållande till avloppets dimensionering kan dispens sökas hos kommunens miljökontor. En handläggningsavgift kan komma att tas ut.

Dispens "uppehåll från slamtömning"

Om slamanläggningen inte används under en period kan dispens ”uppehåll från slamtömning” sökas.

Dispens "förlängt tömningsintervall"

Om slamanläggningen används lite kan dispens ”förlängt tömningsintervall” sökas. Förutsättning för detta är att anläggningen är godkänd och rätt dimensionerad.

Slamanläggningen används inte och kommer inte att användas

Om det enskilda avloppet inte används alls och inte kommer att användas, kontakta miljökontoret för hur ni ska gå till väga för att gräva bort eller fylla igen anläggningen.

Se till att vi kan tömma din slamanläggning

Förbered för slamtömning

Som fastighetsägare ansvarar du för att vi kan tömma din slamanläggning. Det innebär att den ska vara lätt åtkomlig och tydligt markerad med vimpel eller liknande.

Framkomlighet för slambilen

Slambilen är stor och tung, vägen till fastigheten måste vara fri från buskar och träd och klara av fordon upp till 25 ton. Slambilen behöver 4 meter i bredd och 4,5 meter i höjd på en helt hinderfri väg. Den behöver också kunna komma nära anläggningen, helst inom 10 meter.

Framkomlighet för tömning

 • Markera anläggningen med en vimpel eller liknande.
 • Röj ordentligt från slambilens uppställningsplats ända fram till och runtom slamanläggningen.
 • Vintertid ska det vara skottat och vid behov sandat från bilens uppställningsplats till och runtom slamanläggningen.
 • Lossa muttrar som rostat fast och lås upp eventuella kättingar över brunnslocket. Brunnslock under jord ska vara framgrävda.
 • Locket ska vara fritt från saker, t.ex. blomkrukor eller överbyggnader. Tänk också på att inte plantera runt om slamanläggningen eller längs vägen som slangen ska dras.

Viktig information till dig som har ett minireningsverk

Slamtömning av minireningsverk kräver särskilda förberedelser av dig som fastighetsägare. Vi vill därför be dig som har ett sådant att ta del av vår information om detta, sidan öppnas i detta fönster.

SMS-tjänst

Avisering inför slamtömning

Cirka fyra veckor innan vi börjar tömma i ditt område skickas ett sms ut till det mobilnummer som anmälts till oss. Aviseringen innehåller följande information:

 • under vilka två veckor tömning sker i området samt
 • hur du som fastighetsägare ska förbereda dig för slamtömning

Kvittens efter utförd tömning

När slamtömning har utförts skickas ett sms som kvittens, har slamtömning av någon orsak inte kunnat utföras skickas ett sms som meddelar detta.

Anmäl ditt mobilnummer

Anmäl dig till tjänsten här, sidan öppnas i detta fönster.

Observera att det kan dröja någon vecka innan ditt mobilnummer läggs in i systemet från det att du anmält det, det beror på att detta måste göras manuellt.

Orange färgmarkering efter utförd tömning

Efter utförd tömning på ordinarie tur gör chauffören en färgmarkering på marken intill slamanläggningen som kvittens på utförd tömning. Har du anmält dig till vår sms-tjänst får du även en kvittens i din mobiltelefon.

2021 års färg är orange.

Gräsmatta med en orange färgmarkering på

Körschema slamtömning 2021

Gagnef

Ordinarie slamtömning - aktuell planering

Ordinarie slamtömning planeras att starta vecka 20.

Senast färdigställda områden

---

Preliminär slamtömningsplanering 2021

Nedan visas preliminära tömningsveckor för respektive område. Väder och andra oförutsedda händelser kan komma att påverka planeringen.

Skriv tabellbeskrivning här

Veckor

Områden

20-21

Lövsjön, Flen, Källbäcken, Hagen, Holsåkern, Mossel, Sandviken, Syrholen, Sälje

20-21

Tansen, Myrholen, Högberget, Lindbyn, Bröttjärna, Säl, Nysäl, Ellheden, By, Björka, Bäsna, Arvslindan

20-21

Rista, Mon, Lindan, Hovänget, Djur, Bomsarvet, Västerfors, Nordbäck, Överbacka, Gimsbärke, Sifferbo, Gimmen, Djurmo, Gröntuv, Moje, Gräv, Gråda

38-39

Lövsjön, Flen, Källbäcken, Hagen, Holsåkern, Mossel, Sandviken, Syrholen, Sälje

38-39

Tansen, Myrholen, Högberget, Lindbyn, Bröttjärna, Säl, Nysäl, Ellheden, By, Björka, Bäsna, Arvslindan

40-41

Rista, Mon, Lindan, Hovänget, Djur, Bomsarvet, Västerfors, Nordbäck, Överbacka, Gimsbärke, Sifferbo, Gimmen, Djurmo, Gröntuv, Moje, Gräv, Gråda

Leksand

Ordinarie slamtömning - aktuell planering

 • Vecka 12-13: Gråda, Djura, Västra Djura, Insjön, Ål-Kilen

Senast färdigställda områden

---

Preliminär slamtömningsplanering 2021

Nedan visas preliminära tömningsveckor för respektive område. Väder och andra oförutsedda händelser kan komma att påverka planeringen.

Skriv tabellbeskrivning här

Veckor

Områden

12-13

Gråda, Djura, Västra Djura, Insjön, Ål-Kilen

14-15

Fors, Hedby, Ytteråkerö, Solberga, Rexbo, Heden, Östra Rönnäs

16-17

Söder Rälta, Rältlindor, Källberget, Yttermo, Gärde, Hagen, Smedby, Västannor, Brenäs, Sätra (Insjön), Backhäll, Helgnäs, Jonheden, Norr Rälta, Hästberg, Helgbo, Djuptjärnbo

22-23

Åkersbodarna, Molnbyggen, Kråkbodarna, Östanmor, Skeberg, Romma, Västra Rönnäs, Tibble, Ullvi

24-25

Berg, Hisvåla, Almberg, Almbergsbjörken, Kilen, Hoberg, Hackmora, Hyttkvarn, Perhansbodarna, Varåsen, Vålberg, Ål-Tällberg, Solarvet, Oxberg, Kvarnberg

26-27

Lima, Lycka, Björkberg, Bastberg, Åijer, Vargnäs Krökbacken, Torrberg, Leksboda, Risholen, Slättberg, Risa, Sätra, Bodlindor

30-31

Norr Lindberg, Södra Lindberg, Västberg, Söder Bergsäng, Pickbodarna, Mårtanbergshyttan, Norr Bergsäng, Styrsjöbo, Karlsarvet, Västanvik, Grytnäs

32-33

Sundsnäs, Alvik, Almo, Limån, Nybingsbo, Klockarberg, Lundbjörken, Olsnäs

36-37

Broänget, Västra Björken, Backbyn, Hallberget, Tasbäck, Mon, Hjulbäck, Fornby, Sunnanäng, Hjortnäsheden

46-47

Hjortnäs, Tällberg, Plintsberg

48-49

Laknäs, Östanhol, Kullsbjörken

Rättvik

Ordinarie slamtömning - aktuell planering

 • Vecka 10-11: Backa
 • Vecka 12-13: Sätra, Västberg, Nittsjö, Templet, Samhället, Västgärde, Utanåker, Västergrav, Söderåsen, Östergrav, Lerdal, Gärdebyn

Senast färdigställda områden

---

Preliminär slamtömningsplanering 2021

Nedan visas preliminära tömningsveckor för respektive område. Väder och andra oförutsedda händelser kan komma att påverka planeringen.

Skriv tabellbeskrivning här

Veckor

Områden

10-11

Backa

12-13

Sätra, Västberg, Nittsjö, Templet, Samhället, Västgärde, Utanåker, Västergrav, Söderåsen, Östergrav, Lerdal, Gärdebyn

16-17

Getryggen, Stumsnäs V

18-19

Altsarbyn, Dalfors, Östansjö, Östanvik, Finnbacka, Stumsnäs Ö, Västanå

20-21

Östbjörka, Dalstuga

24-25

Bingsjö, Sjurberg

28-29

Vikarbyn, Öja, Västbjörka

32-33

Röjeråsen, Tammeråsen, Utby, Tina, Mårtanberg, Blecket

34-35

Övre Gärdsjö, Nedre Gärdsjö, Ingels, Born

42-43

Näset, Furudal, Arvet, Sunnanhed, Norrboda, Sörboda, Dalbyn

44-45

Gulleråsen, Kärvsåsen, Änderåsen

46-47

Lenåsen, Boda, Östra Boda, Ovanmyra, Solberga

Vansbro

Ordinarie slamtömning - aktuell planering

Ordinarie slamtömning planeras att starta vecka 28.

Senast färdigställda områden

---

Preliminär slamtömningsplanering 2021

Nedan visas preliminära tömningsveckor för respektive område. Väder och andra oförutsedda händelser kan komma att påverka planeringen.

Skriv tabellbeskrivning här

Veckor

Områden

28-29

Eldforsen, Kroktorp, Laxtjärn, Nybofjäll, Tretjärn, Vakern, Örskogen, Sandbäcken

34-35

Sågen, Brindsjön, Håvberget, Kölaråsen, Närsen

36-37

Lindesnäs, Närsjö, Orsala, Haga, Malmsta, Ringvägen

38-39

Grånäs, Högosta, Morn, Snöborg, Utsälje

40-41

Uppsälje, Gruvan, Rutån, Finnön, Hjulbäck, Stationsområdet, Utanheden, Borgheden, Överborg, Snöbyn, Noret

44-45

Finngårdarna, Rågsveden, Hundflen, Stenbo, Östra Born, Lappheden, Nordibyn, Storbyn, Nyåkern, Oppsaheden, Risheden, Sörombäcken, Torvallen, Grusheden, Roddarheden, Västra Born

48-49

Grötholn, Skålö, Skamhed, Vansbro, Moravägen, Dalasågen

Traktkarta - sök tömningsperiod med hjälp av din adress

Med hjälp av vår traktkarta för slamtömning kan du hitta information om under vilket veckointervall som slambilen kommer till din fastighet. Observera att planeringen är preliminär.

Öppna traktkartan, sidan öppnas i ett nytt fönster.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Exempelbild som visar hur traktkartan ser ut