Farligt avfall

Hink med målarfärg och sprayflaskor.

Många av de produkter vi köper idag innehåller ämnen som är skadliga för miljön. Det kan vara hårspray, bekämpningsmedel, målarfärg men även fasta material som tungmetaller i mobiltelefoner eller liknande. Farligt avfall måste alltid handskas med kunskap. Lämna därför dessa till din återvinningscentral.

Sorteringsguide

I vår sorteringsguide Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se vad som klassas som farligt avfall.

Om du inte vet om produkten är miljöfarlig eller inte - ta det säkra före det osäkra och lämna den till återvinningscentralen.

Innan du lämnar in det farliga avfallet

För att vi ska kunna hantera avfallet på ett säkert sätt behöver du vidta dessa åtgärder innan du lämnar det till oss.

  • Blanda inte olika sorters farligt avfall utan lämna in dem var för sig.
  • Paketera avfallet väl och se till att förpackningen inte läcker.
  • Märk förpackningen med vad det innehåller alternativt "okänt".