Hur tvättar du din bil?

Vill du värna din närmaste badsjö och vattenmiljö så kan du inte tvätta bilen hemma på gatan. Tvättvattnet inklusive tvättkemikalier, olja och tungmetaller rinner rakt ut i din närmaste sjö vilket förstås påverkar vattenmiljön där. Varje år sker ungefär 15 miljoner biltvättar direkt på gatan. Det innebär att olja, giftiga tungmetaller och asfaltsrester rinner rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Ämnen som är skadliga för både människa och miljö, och svåra för naturen att bryta ner.

26% av våra tillfrågade kunder år 2021 uppger att de inte tvättar bilen i en tvätthall utan tvättar bilen på gräsmattan eller en grusad yta eller liknande. Hjälp oss sprida budskapet så blir vi bättre och släpper inte ut orenat vatten i våra vattendrag!

Vi rekommenderar att du tvättar din bil i en biltvätt

För att du ska vara säker på att du inte påverkar miljön negativt ska du tvätta din bil i en modern biltvätt. Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar. Biltvätten ska ha oljeavskiljare eller reningsverk för att rena det smutsiga vattnet från tvätten.

Vill du värna din närmaste badsjö? Här kommer några råd till dig som planerar att tvätta bilen:

  • Biltvätt är bäst. I en automatisk biltvätt eller gör-det-själv-hall finns reningsverk som tar hand om stora delar av föroreningarna från tvättvattnet.
  • Tvätta på gräs. Om du inte har möjlighet att använda en biltvätt – tvätta på en gräsplätt och använda miljömärkta produkter.
  • Vaxa gärna bilen. Med ett vaxlager på bilen blir den lättare att hålla ren. Smuts fastnar inte lika lätt och du slipper använda extra starka rengöringsmedel.
  • Använd miljöanpassade produkter. Även om biltvätten tar hand om det mesta av kemikalierna på utsidan av bilen så är miljöanpassade produkter att föredra när du gör rent insidan.

Vanliga frågor och svar

Att tvätta bilen hemma är väl inte värre än att det regnar på bilen?

Regnvattnet löser inte upp olje- och asfaltsrester samt andra svårlösta föroreningar som har fastnat på bilen. Dessutom innehåller inte regn de miljöfarliga ämnen som kan finnas i bilvårdsprodukter.

De asfaltsrester (och även olje- och metallrester) som sitter kvar på bilen produceras under hela bilens körsträcka. Och de allra mesta och flesta av asfalts- olje- och metallresterna fastnar inte på bilen utan skvätter så småningom ut till sidan av vägen. Men detta sker över väldigt långa sträckor utmed landsvägarna vilket resulterar mindre förorening per meter.

Större problem för vattendragen uppstår när flera i ett bostadskvarter tvättar bilar eftersom allt dagvatten då leds från alla garageuppfarter i kvarteret/området till en och samma utsläppspunkt i närmaste vattendrag. Därför blir det en betydligt högre koncentration av asfaltsrester och även olje- och metallrester i just det vattendraget än vad det blir utmed landsvägen.

Att kanske 80-90% av föroreningarna sedan du tvättade bilen senast är diffust spridda utmed långa vägsträckor och till exempel fastnat i vägslänter hjälper inte ditt närmaste vattendrag från föroreningar från din biltvätt på gatan.

Miljömärkta biltvättmedel - kan jag tvätta bilen på garageuppfarten då?

Nej, smutsen som lossnar från bilen när den blir tvättad innehåller föroreningar i form av olje- och asfaltsrester + tungmetaller som inte får hamna i naturen.

Dessutom är biltvättmedel (om de är miljömärkta) gjorda för att brytas ned i ett reningsverk. Om de via dagvattnet leds ut till närmaste sjö så kommer de att över tid brytas ned i vattnet, men i vattnet går nedbrytningen betydligt långsammare, kräver syre från sjön och så länge tensideffekten finns kvar så påverkar det vattenlevande djur negativt.

Vad är nyttan med att tvätta bilen i en fordonstvätt?

När du tvättar bilen i en fordonstvätt som är utrustad med en reningsanläggning bidrar du till att minska mängden förorenat vatten som kommer ut i våra sjöar och vattendrag. Det innebär att du är med och påverkar till en positiv miljö för både oss invånare och växt- och djurlivet som finns i din kommun

Och när du badar i din närmsta sjö i sommar kan du njuta lite extra av tanken på att du tvättar din bil på ett hållbart sätt!

Men om jag ställer bilen på gräsmattan när jag tvättar den är det väl lugnt?

Det är ett mindre dåligt alternativ att tvätta bilden på gräsmattan eller grusgången, men föroreningarna följer med ner i det översta jordlagret. Vattnet renas grovt av jorden, men rester av föroreningarna kan ändå följa med vattnet längre ner i marken. Tänk på att inte tvätta bilen nära en vattentäkt.

Rösttolkning till film: Detta kanske ser idylliskt ut men om du tvättar bilen på gatan rinner orenat vatten rakt ut i våra vattendrag, sjöar och hav. Välj biltvätten istället. Tvätta rätt och minska utsläppen av tungmetaller, oljerester och andra giftiga kemikalier. För vårt vatten är det viktigaste som finns.