Världstoalettdagen 19 november

Bild på stängd toalettdörr

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag, i samband med det vill vi uppmärksamma att 3,6 miljarder människor saknar tillgång till en säker toalett. Samtidigt så använder vi svenskar avloppet som sopnedkast.

Hushållspapper, våtservetter, bomullstopps, bindor och allt annat skräp som spolas ner orsakar stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk. Det i sin tur gör att ledningarna svämmar över och orenat avloppsvatten rinner ut i naturen. Dessutom kostar det samhället och vattenanvändarna miljontals kronor i extra reningsarbete.

För oss är toaletter och rent vatten en självklarhet. Vårt kranvatten klassas som livsmedel och är hårt kontrollerat men det är ändå viktigt att alla tar sitt ansvar om vi ska kunna behålla vattnets goda kvalité.

När fel saker spolas ner i toaletten kan det allvarligt påverka vårt vatten. Reningsverken klarar exempelvis inte av att rena bort alla kemiska ämnen. En del av dessa hamnar därför slutligen i våra vattendrag och sjöar med förödande konsekvenser för fiskar, fåglar och andra däggdjur som lever på vattenlevande djur och organismer. Produkter som innehåller kemikalier som till exempel nagellacksborttagning, målarfärgsrester och lacknafta ska alltid lämnas in som farligt avfall till återvinningscentralen och mediciner som gått ut i datum ska lämnas tillbaka till apoteket.

Det spolas också ner en hel del annat skräp som ofta orsakar stopp i våra pumpstationer och leder till översvämningar. Då rinner orenat avloppsvattnet istället ut i närmaste dike och förorenar naturen. En papperskorg bredvid toaletten gör det lättare att undvika att annat än kiss, bajs och toalettpapper spolas ner.

Tack för att spolar rätt.

Toalettvett

*Fulspola

Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

*Fultorka

Att torka sig med någonting annat än toalettpapper – vanligtvis hushållspapper. Det är helt okej så länge som detta slängs bland förbränningsbara sopor och inte spolas ned i toaletten.

Sluta fulspola – bästa tipset:

Ha alltid en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter och annat skräp kan slängas. Skräp ska alltid slängas bland förbränningsbara sopor. Förpackningar ska källsorteras.

Det här får man slänga i toan:

Allt som kommer inifrån kroppen – kiss, bajs och andra kroppsvätskor. Toalettpapper är också gjort för att spolas ned i toaletten. Hushållspapper och våtservetter löses inte upp av vatten.

Fakta

  • 2,5 miljarder människor saknar tillgång till toalett – en tredjedel av världens befolkning.
  • 673 miljoner människor uträttar sina behov utomhus.
  • Minst 2 miljarder människor använder sig av dricksvatten som är förorenat med exkrement.
  • Bristande sanitet anses vara grunden till 432 000 människors död varje år och är en av de största faktorerna till sjukdomar som tarm maskar och trakom.
  • Varje dag dör nästan 1000 barn av diarrésjukdomar orsakade av förorenat vatten.
  • Barn under fem, som lever i länder som är drabbade av längre konflikter, är nästan 20 gånger mer benägna att dö av sjukdomar som orsakas av bristande sanitet och hygien än av våld. (UNICEF 2019).