Världstoalettdagen

Världstoalett-dagen är en officiell FN-dag, som uppmärksammar att 2,5 miljarder människor saknar tillgång till toalett.

Bild på stängd toalettdörr

Fakta

  • 2,5 miljarder människor saknar tillgång till toalett – en tredjedel av världens befolkning.
  • 673 miljoner människor uträttar sina behov utomhus.
  • Minst 2 miljarder människor använder sig av dricksvatten som är förorenat med exkrement.
  • Bristande sanitet anses vara grunden till 432 000 människors död varje år och är en av de största faktorerna till sjukdomar som tarm maskar och trakom.
  • Varje dag dör nästan 1000 barn av diarrésjukdomar orsakade av förorenat vatten.
  • Barn under fem, som lever i länder som är drabbade av längre konflikter, är nästan 20 gånger mer benägna att dö av sjukdomar som orsakas av bristande sanitet och hygien än av våld. (UNICEF 2019).

Tänk på ditt lyx - som toaletten faktiskt är - och spola rätt!